Gammelt kart og kompass som representerer dagens tilstand

Situasjon

Etablering av fellestjenester og outsourcing av funksjoner har lenge vært en trend blant større foretak som ønsker å redusere kostnader. Bak dette ligger en idé om bedre utnyttelse av ressurser og å skape en mer skalerbar driftsmodell.

bok med tittelen dont just stand there

Problem

Flere års erfaring med outsourcing i ulike sektorer viser at det kun er et fåtall bedrifter som har evnet å levere resultater i tråd med opprinnelig forventning.  Manglende forståelse av roller og gjennomføringsevne har noe av skylden. Ofte er det heller ikke gjort et grundig nok arbeid i å identifisere nøyaktig hvilke oppgaver som skal flyttes og langt mindre dokument disse på en god måte. Dessuten har bedrifter sjelden analysert godt nok hvordan aktivitetene som skal flyttes påvirker andre tilstøtende funksjoner. Fremfor alt er den lave suksessraten forankret i et ensidig kostnadsfokus.

Personer som programmerer på hver sin datamaskin

Løsning

Rightshoring handler ikke bare om å spare kostnader innen isolerte funksjoner. For å lykkes med Rightshoring må det gjøres en ende-til-ende-vurdering av hvilke funksjoner som skal løses hvor, hvordan disse skal organiseres, og hvilke styringsmekanismer som skal ligge i bunn. Outsourcing er dessuten bare et av flere virkemidler. Det er også mulig å etablere fellestjenester i ett eller flere datterselskap. I takt med endrede kundebehov vil også bedrifters kjernekompetanser endre seg. Det er derfor viktig å også være åpen for å ta tilbake oppgaver som tidligere har blitt betrodd til en partner.

Rightshoring må gå hånd i hanske med hva bedrifter ønsker å oppnå i markedet.  Dette innebærer at rightshoring bør være fundert i hvilke teknologier og kompetanseområder bedrifter skal knytte seg opp mot.  Ut fra ønsket posisjonering og vekstrategi, anbefaler vi hvilke oppgaver som bør samles, hvor de bør løses og hvilke systemer & styringsmekanismer som bør ligge til grunn.

Kontakt oss
Kristian Kjernsmo
Head of Next Generation Operating Model
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg ringer deg så snart som mulig! Beste hilsen Kristian

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du vite mer om hva vi gjør og motta invitasjoner til våre seminarer og arrangementer? Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Til toppen