Gammelt kart og kompass som representerer dagens tilstand

Situasjon

Etablering av fellestjenester og outsourcing av funksjoner har lenge vært en trend blant større foretak som ønsker å redusere kostnader. Bak dette ligger en idé om bedre utnyttelse av ressurser og å skape en mer skalerbar driftsmodell.

bok med tittelen dont just stand there

Problem

Flere års erfaring med outsourcing i ulike sektorer viser at det kun er et fåtall bedrifter som har evnet å levere resultater i tråd med opprinnelig forventning.  Manglende forståelse av roller og gjennomføringsevne har noe av skylden. Ofte er det heller ikke gjort et grundig nok arbeid i å identifisere nøyaktig hvilke oppgaver som skal flyttes og langt mindre dokument disse på en god måte. Dessuten har bedrifter sjelden analysert godt nok hvordan aktivitetene som skal flyttes påvirker andre tilstøtende funksjoner. Fremfor alt er den lave suksessraten forankret i et ensidig kostnadsfokus.

Personer som programmerer på hver sin datamaskin

Løsning

Rightshoring handler ikke bare om å spare kostnader innen isolerte funksjoner. For å lykkes med Rightshoring må det gjøres en ende-til-ende-vurdering av hvilke funksjoner som skal løses hvor, hvordan disse skal organiseres, og hvilke styringsmekanismer som skal ligge i bunn. Outsourcing er dessuten bare et av flere virkemidler. Det er også mulig å etablere fellestjenester i ett eller flere datterselskap. I takt med endrede kundebehov vil også bedrifters kjernekompetanser endre seg. Det er derfor viktig å også være åpen for å ta tilbake oppgaver som tidligere har blitt betrodd til en partner.

Rightshoring må gå hånd i hanske med hva bedrifter ønsker å oppnå i markedet.  Dette innebærer at rightshoring bør være fundert i hvilke teknologier og kompetanseområder bedrifter skal knytte seg opp mot.  Ut fra ønsket posisjonering og vekstrategi, anbefaler vi hvilke oppgaver som bør samles, hvor de bør løses og hvilke systemer & styringsmekanismer som bør ligge til grunn.

lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Hartmann
Head of Knowit Insight Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen