Gartners 10 viktigeste strategiske teknologi-trender inn i 2018

Publisert 12 des 2017

BREAKING NEWS: Teknologer og designere enige om hva som er viktig.

Av Stein Opsahl, VP Strategic Consultancy, Knowit Experience

Jeg er ikke-teknolog og har jobbet et halvt arbeidsliv med noen av de mest nytenkende tech-hodene i Norden. I år er vi for første gang, samstemte om hva verdens ledende analyseselskap innen teknologi, Gartner, prøver å fortelle oss: At teknologi trumfer både politikk og kapital, men brukeropplevelse trumfer alt. Dette var både tech-nerder og kule designere enige om da de returnerte til hverdagen etter aha-opplevelsene på Gartners Barcelona-konferanse i høst.

Frem til i år, har teknologene kjørt high five, klatret i gardinene og siklet fordi tech ruler og tech er Mammon. Tilbake, har sindige kolleger innen human innsikt og brukeropplevelse tenkt at: ”Fantastisk; nå kan vi virkelig utvikle løsninger som gjør hverdagen enklere for folk flest.
Selvsagt har begge fraksjoner rett; tech ruler og hverdagen blir enklere.

For å presisere; se for deg at vi deler mine kolleger inn i to grupper. Teknologer og designere; begge viktige for å utvikle gode brukeropplevelser. Det er alltid interessant å observere hvordan de to gruppene tolker til enhver tid rådende tech-trender. Vel hjemme fra den katalanske hovedstaden, var begge rørende enige om hva de hadde vært med på. Ikke katalansk frigjøring, men en felles opplevelse av hvordan teknologien faktisk kan frigjøre oss.

Mye av Gartners fokus handler om”kunde- og brukeropplevelse”; en observasjon som også harmonerer med inntrykket vi fikk etter Knowits nylige kundetur til New York og California. I Silicon Valley har ”buzzet” skiftet fra ’digital’ til ’kundeopplevelse’. Og kunstig intelligens kommer til å påvirke denne opplevelsen. Gartner lanserer; ”The intelligent digital mesh”, som selve fundamentet for fremtidige digital business og økosystemene som utvikles.

”The intelligent digital mesh” oppstår når innhold, tjenester, ting og ikke minst ’vi’ kobles
Gartner forbereder oss på at måten vi interagerer med teknologien på, vil gjennomgå en radikal endring i løpet av de neste fem til 10 årene. Dialogplattformer, augmentert (forsterket/utvidet) og virtuell virkelighet vil bidra til mer naturlig og oppslukende interaksjon med den digitale verden.

De forutseende lederne vil gjøre 4 ting
• Utrede scenarios hvor kunstig intelligens muliggjør nye måter å skru sammen virksomheten på.
• Skape en mer naturlig og oppslukende brukeropplevelse ved å benytte dialog-plattformer og virtuell og augmentert virkelighet.
• Støtte Internet of Things-initiativ ved å utvikle og prioritere målrettete business cases for å bygge digitale tvillinger, samt utnytte synergiene mellom ’cloud’ og ’edge computing’ (forklares senere i artikkelen).
• Adoptere en strategisk tilnærming til sikkerhet og risiko.

Trendene kan deles inn I tre grupperinger av komplementære krefter
1. The intelligent theme utforsker hvordan kunstig intelligens, AI, blir en del av praktisk talt samtlige teknologier i tillegg til å skape nye. Å bruke AI bidrar til mer fleksible, innsiktsfulle og stadig mer autonome systemer.

2. The digital theme fokuserer på koblingen av den fysiske og digitale verden for å skape naturlige og oppslukende, digitalt forsterkede opplevelser. Det er digitalisering og AI som er driverne bak neste generasjons forretnings-økosystemer.

3. The mesh theme refererer til utnyttelsen av sammenhengen mellom mennesker, virksomheter, ting, innhold og tjenester. The Mesh krever nye løsninger som reduserer friksjon, samt tilbyr sikkerhet og responderer på alle aktiviteter som oppstår mellom disse koblingene.

I løpet av 2022, vil teknologier relatert til disse trendene være så modnet at de har nådd det kritiske ‘tipping point’. Her kan du selv vurdere hvordan trendene vil kunne styrke dine eksisterende produkter, skape nye eller utvikle nye forretningsmodeller. Av plasshensyn går vi ikke i detalj, og holder oss unna de tyngste teknologiske beskrivelsene.

Trend nr 1: Plattformen for kunstig intelligens
Å skape systemer som lærer, tilpasser seg og potensielt fungerer autonomt, vil være en viktig slagmark for teknologileverandører de neste tre til fire årene. Skal du kapitalisere på dine digitale initiativ de neste årene, vil evnen til å bruke AI for bedre beslutninger, rekonfigurerte forretningsmodeller og økosystemer, samt bygging av nye kundeopplevelser være kritisk. Med kunstig intelligens inkluderer man en rekke teknologier og teknikker som har vokst over mange år.

Trend nr. 2: Smartere app’er og analyser
Intelligente app’er kommer til å forandre måten vi arbeider på og selve strukturen på arbeidsplassen. I løpet av de neste årene vil nesten alle app’er, applikasjoner og tjenester involvere AI. Noen av disse app’ene vil være intelligente, basert på AI og maskinlæring. Andre vil være diskret brukere av AI som gir intelligens bak kulissene. Mange virksomheter bruker allerede AI-teknikker for å lage nye app-kategorier (for eksempel virtuelle kundeassistenter [VCAs]) og forbedre konvensjonelle applikasjoner (for eksempel ytelsesanalyser av ansatte, salg, markedsføring og sikkerhet).

1. Analyse
a. AI kan brukes til å lage mer prediktiv og preskriptiv analyse som igjen kan presenteres for brukere til videre evaluering, eller i en prosess for å drive autonom handling.
2. Prosess
a. AI bidrar også til at programmer kan utføre smartere handlinger. For eksempel kan du bruke AI til intelligent faktura-matching eller analyse av e-postdokumenter. I fremtiden kan dette utvides til å identifisere arbeidsmønstre, slik at man kan bygge og utføre prosesser.
3. Brukeropplevelse
a. Stemmeprofil-analyser (VPA), ansiktsgjenkjenning og andre AI-applikasjoner vil brukes for å forstå brukerens følelser, kontekst eller hensikt, samt forutsi brukernes behov.

Trend nr. 3: Intelligente ting
Intelligente ting er fysiske ting som utnytter AI for å levere avansert adferd og som samhandler mer naturlig med omgivelsene; ikke minst med mennesker. AI er også driveren for autonome kjøretøy, roboter og droner, og gir mange forbruker- og industrisystemer forbedrete muligheter.

Bruken av autonome kjøretøyer i kontrollerte omgivelser (for eksempel landbruk, bergverksdrift og lager) er et voksende område. I 2022 er det sannsynlig at autonome kjøretøy vil bli brukt på veier i begrensede, veldefinerte og kontrollerte områder.

Svermer av ‘Intelligente Ting’ vil fungere sammen
Gartner forventer et skifte fra frittstående intelligente enheter til såkalte svermer av samhandlende enheter. I denne modellen vil flere enheter samhandle; uavhengig av mennesker. Her har vi kanskje en av de viktigste endringene som kommer. Et praktisk eksempel kan være smarthusene. Vi har allerede teknologien som kan automatisere det meste vi har i hjemmene våre, men foreløpig er det ingen som har klart å pakke dette inn i noe som gjør det enkelt å bruke; basert på at tingene prater sømløst sammen.

Trend nr. 4: Digitale tvillinger
En digital tvilling er et programvareobjekt eller -modell som speiler et unikt fysisk objekt.
Systemene er ikke nye, og sammenlignes med datastøttet design (CAD). Forskjellen på dette og digitale tvillinger er:
• Modelens robusthet
• Digital tvillingers kobling til den virkelige verden, potensielt i sanntid
• Anvendelsen av avansert Big Data og AI
• Evnen til å samhandle med dem og vurdere "hva om" scenarier

I 2020 antar Gartner at digitale tvillinger vil eksistere for potensielt milliarder av fysiske objekter. Verdien av dette vil inkludere aktivitetsoptimalisering, mer konkurransedyktig differensiering og forbedret brukeropplevelse i nesten alle bransjer. Tvillingene vil også bidra til bedre innsikt, beslutningsprosesser og nye forretningsmodeller.

Trend nr 5: Cloud to the Edge
En vanskelig trend å beskrive for oss som ikke er rendyrkete teknologer. ’Edge computing’ beskriver en databehandlings-topologi der informasjonsprosessering, datafangst og leveranse plasseres nærmere kildene. ’Edge computing’ forsøker å holde trafikken og behandlingen lokal, og målet er å redusere trafikk og latens. ’Cloud computing’ er databehandling hvor elastisk skalerbar teknologi er levert som en internettbasert tjeneste. ’Cloud’ og ’Edge’ er komplementære snarere enn konkurrerende begreper

Trend nr 6: Dialogplattformer
Slike plattformer vil være driveren for det neste store paradigmeskiftet i hvordan mennesker samhandler med den digitale verden. Det vil si å snu fra teknologi-kyndige brukere til bruker-kyndig teknologi. Grensesnittet her vil være brukerens muntlige eller skriftlige språk. Etter hvert vil også denne teknologien utnytte syn, smak, lukt og berøring for å interagere multikanalt. Analyser av ansiktsuttrykk og helsestatus vil også bli mulig.

Gartner tror også at 20 prosent av all smarttelefon-bruk vil skje gjennom virtuelle personlige assistenter; såkalt VPAs. Amazons Alexa, Apples Siri, Google Assistant og Microsofts Cortana, Watson Virtual Agent er eksempler på dette. Hvorfor bestille pizza fra en app, når du kan kjøpe den rett fra et chatvindu i Facebook, Skype eller andre plattformer.

Alt dette vil by på mange nye forretningsmuligheter, men også medføre betydelig utfordringer innen sikkerhet, personvern og ledelse.

Trend nr 7: Oppslukende og fengslende opplevelser
Mens dialogplattformer endrer måten mennesker interagerer med den digitale verden, påvirker den virtuelle virkeligheten (VR), forsterket virkelighet (AR) og blandet virkelighet (MR) måten folk oppfatter den digital verden. Dette kombinerte skiftet i oppfatnings- og samspillsmodeller fører til en mer oppslukende brukeropplevelse.

VR og AR er separate, men relaterte teknologier. MR utvider begge tilnærmingene til å innlemme den fysiske verden på en mer robust måte. VR gir oss et datagenerert 3D-miljø som omgir en bruker og reagerer på en persons handlinger på en naturlig måte. AR er sanntids bruk av informasjon i form av tekst, grafikk, video og andre virtuelle forbedringer integrert med virkelige objekter.

Integrering av VR og AR med mobile enheter, IoT- og sensorrike miljøer, samt dialogplattformer vil gi oss helt nye opplevelser. Rom og områder blir aktive fordi en rekke oppkoplete ting vil dukke opp og fungere i sammenheng med virtuelle verdener.

Trend nr 8: Blockchain
Blockchain-teknologien har potensiale til å endre måten vi skaper tillit på, og dermed påvirke vårt forhold til avtaler, handel og eierskap. Med EUs nye betalingsdirektiv på plass i januar 2018 blir mange av dagens superbedrifter svært sårbare for den nye kryptonitten. Blockchain sikrer tillit i usikrede miljøer og eliminerer behovet for en klarert sentral myndighet. Blockchain kan således bli et fundament for disruptiv digital virksomhet for både modne virksomheter og start ups.

Blockchain gir forretningsverdi ved å fjerne friksjon og muliggjør et nytt tillitsrom som erstatter autoritetene. Les mer om blockchain her.
https://www.knowit.no/tjenester/experience/strategi-og-digitalisering/knowitsquartely-take-on-tomorrow/blockchain/

Trend nr 9: Event-drevet modell
En slik modell tar for seg de ulike stadiene og bevegelsene som skjer i en prosess; for eksempel når man skal fullføre en kjøpsordre. Noen slike stadier, eller kombinasjon av disse, utgjør en situasjon som krever tydelig spesifiserte actions. De viktigste situasjonene impliserer flere parter; for eksempel individuelle applikasjoner, prosesser eller partnere.

Event-drevet arkitektur legger blant annet til rette for smidighet, fleksibilitet, skalerbarhet og ikke minst lavere kostnader ved endring. Denne dynamiske hendelsesdrevete tilnærmingen er nødvendig for å tilfredsstille brukeren på en dialogplattform. Brukergrensesnittet blir mer intelligent og reagerer på skiftende brukerkontekst, samt integrerer ulike systemelementer i bakkant.

Trend nr 10: Kontinuerlig tilpasning til risiko og tillit
Det intelligente digitale nettverket med tilhørende digitale teknologiplattformer og applikasjonsarkitekturer skaper en stadig mer kompleks verden for sikkerhet. Utviklingen i "hackerindustrien" og bruken av stadig mer sofistikerte verktøy - inkludert de samme avanserte teknologiene som er tilgjengelige for bedrifter - øker risikoen betydelig. Å stole på omkretsforsvar og statisk regelbasert sikkerhet er utilstrekkelig og utdatert. Dette er spesielt aktuelt når organisasjoner utnytter flere mobile enheter, skybaserte tjenester og åpne API’er for kunder og partnere i et felles økosystem.

Digital business vil kreve mer avansert tilgangsbeskyttelse når systemer og informasjon åpnes opp i det digitale nettverket. I en verden med avanserte, målrettede angrep må virksomheter sørge for en kontinuerlig tilpasning til risiko og tillitsvurderinger. Sanntids-, risiko- og tillitsbaserte beslutningsprosesser med adaptive svar vil bli en del av hverdagen og security by design blir kritisk.

For ytterligere informasjon: https://www.gartner.com/document/3811368?ref=TypeAheadSearch&qid=0684dbfc24996c1a6e9bcf

 

 

Stein Opsahl
Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen