Intelligent

Trend #1
AI & avansert maskinlæring

Intelligente systemer som lærer, tilpasser og potensielt handler selvstendig i stedet for bare utføre forhåndsdefinerte instruksjoner.

Trend #2
Smarte app’er

Inkluderer teknologier som virtuelle personlige assistenter (VPAs). Kan transformere arbeidsplasser ved å gjøre trivielle oppgaver enklere (prioritere e-post) og brukerne mer effektive (utheve viktig innhold og aksjonspunkter). Ved hjelp av AI, vil teknologi-leverandører fokusere på tre områder - avanserte analyseverktøy, AI-drevet og stadig mer selvstyrte forretningsprosesser og AI-drevne engasjerende, konverserende og kontinuerlige grensesnitt.

Trend #3
Intelligente ting

Nye intelligente ting plasseres normalt i tre kategorier; roboter, droner og selvstyrte kjøretøy. Likevel representerer disse tre kun én del av det vi inkluderer i intelligente ting. Tingenes Internett – Internet of Things, IOT, representerer en haug med dingser og installasjoner som også vil bli smartere basert på kunstig intelligens. Disse vil vi finne overalt hjemme, på kontoret, fabrikkgulvet og for eksempel i sykehusene.

Digital

Grenseoppgangen mellom den digitale og den virkelige verden blir mer og mer uklar. At den digitale verden blir i større grad et detaljert speilbilde av de fysiske verden, og i noen sammenhenger fremstår som en del av den fysiske verden, skaper grobunn for nye forretningsmodeller og digitale økosystemer.

Trend #4
Virtual & Augmented Reality

Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) endrer måten vi forholder oss til hverandre på. For eksempel kan VR brukes til opplæringsscenarier og erfaringer fra steder eller opplevelser man ikke ville kunne erfart uten VR. Videre vil AR, som muliggjør at en blanding av den virkelige og den virtuelle verden, gi bedrifter muligheter det er vanskelig å beskrive med ord.

Trend #5
Digital tvilling

Innen tre til fem år, vil milliarder av ting bli representert av digitale tvillinger, en dynamisk modell av en fysisk ting eller et system. En digital tvilling brukes til å analysere og simulere virkelige forhold, reagere på endringer, forbedre drift og verdiøke. Digitale tvillinger av fysiske objekter kombinert med digitale gjengivelser av fasiliteter og miljøer, samt mennesker, bedrifter og prosesser muliggjør en stadig mer detaljert digital gjengivelse av den virkelige verden for simulering, analyse og kontroll. 

Trend #6
Blockchain

Blockchain er et verdensomspennende tinglysningsnettverk; en database for tinglyst informasjon. Blockchain-teknologien har potensiale til å endre måten vi skaper tillit på, og dermed påvirke vårt forhold til avtaler, handel og eierskap. Med EUs nye betalingsdirektiv på plass januar 2018 blir mange av dagens superbedrifter svært sårbare

Mesh

Begrepet ”mesh” beskriver en dynamisk kobling av mennesker, prosesser, ting og tjenester som støtter intelligente digitale økosystemer. Når ”Mesh” utvikler seg, endres brukeropplevelsen fundamentalt og både teknologien som støtter den, sikkerhets arkitektur og plattformer må endres. 

Trend #7
Konverserende systemer

“Conversational systems” kan være alt fra enkle uformelle, toveis tekst eller stemme samtaler, slik som svar på "Hva er klokken?" Til mer komplekse interaksjoner som å samle muntlige vitnesbyrd fra vitner til kriminelle handlinger for å generere en skisse av en mistenkt. Systemene introduserer en modell der folk tidligere tilpasset seg til datamaskiner hvor datamaskinen nå "hører" og tilpasser seg til en persons behov for riktig svar.

Trend #8
Mesh App og servicearkitektur

Den intelligente ‘Digital Mesh’ vil kreve endringer i arkitektur, teknologi og verktøy som brukes til å utvikle løsninger. Mesh-app’en og service arkitekturen (MASA) er en flerkanals løsningsarkitektur som utnytter skyen og serverfri datakraft, containere og mikrotjenester samt API’er og hendelser for å levere modulbasert, fleksible og dynamiske løsninger.

Trend #9
Digitale teknologi-plattformer

Digitale teknologiplattformer er byggesteinene for en digital virksomhet og er nødvendig for å entre den digitale sfæren. Hver organisasjon vil ha en mix av fem digitale plattformer: Informasjonssystemer, kundeopplevelsen, analyse og informasjon, IOT og ulike økosystemer. Spesielt vil nye plattformer og tjenester for IOT, AI og samtalesystemer være et viktig fokus gjennom 2020.

Trend #10
Tilpasningsdyktig sikkerhets-arkitektur

Utviklingen av den intelligente ”Digitale Mesh” med digitale teknologi-plattformer og applikasjons-arkitekturer, betyr at sikkerheten må bli tilpasningsdyktig. Sikkerhet i IOT-miljøet er spesielt utfordrende. Sikkerhets-team må jobbe med applikasjons-, løsnings- og enterprise-arkitekter for å vurdere sikkerhet tidlig i utformingen av applikasjonene og IOT-løsninger. Flerlags-sikkerhet og bruker- og enhets-atferdsanalyse vil bli obligatorisk for de fleste bedrifter.

Kilde: Gartner 2016

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen