Problem

Miljø-, sosial- og styringsrapportering (ESG, fra engelsk Environmental, Social, and Governance) har blitt stadig viktigere de siste årene. Selskaper er under press for å vise sin forpliktelse til bærekraft, sosialt ansvar og godt styresett. ESG-rapportering kan imidlertid være en manuell og tidkrevende prosess, spesielt med omfattende regelverk og økende kompleksitet i dataene. I dag opplever mange selskaper at ESG-rapportering ofte mangler sannhet i dataen. Mange datakilder og involverte fører til lav datakvalitet. Det er her automatisering kan være en game-changer. 

Mulighet

Knowit Management Consulting kan hjelpe bedrifter med å dra nytte av fordelene med automatisert ESG-rapportering. Ved å automatisere og visualisere ESG-dataene dine, kan vi strømlinjeforme rapporteringsprosessene, redusere feil og gi en pålitelig kilde til sannheten. Dette gjør det mulig for bedrifter å proaktivt styre sine KPIer og identifisere forbedringsområder. Med økende regulering og gjennom forventninger fra interessenter, er selskaper som omfavner automatisering bedre rustet for suksess på lang sikt. Ved å minimere feil og øke datakvalitet gjennom automatisert datainnsamling kan vi hjelpe deg med å overholde regelverket samtidig som vi gir deg muligheten til å styre KPIene dine. For eksempel kan automatisert ESG-rapportering bidra til å identifisere tiltak for å redusere karbonutslipp, som igjen kan føre til betydelige kostnadsbesparelser.

Løsning

Vår tilnærming består av tre steg. Det første trinnet i å automatisere ESG-rapportering er å avdekke rapporteringsbehov og forretningsmessige behov til bærekraftsinformasjon. Det er forutsetningen for å identifisere datakildene. Dette inkluderer kartlegging av dataflyten og prosesser knyttet til rapportering. Det kan inkludere alt fra økonomisystemer, HR-systemer, data om energibruk og mer.  

Det andre steget er standardisering av data på inndatasiden. Dette er grunnlaget for bygning av automatiserte prosesser. Vi bistår med ekstrahering, transformasjon og modellering av data gjennom en iterativ tilnærming. En iterativ tilnærming bidrar til å redusere risiko, økt kvalitet og at man evner å tilpasse seg endringer mer effektivt. Det gjør det også mulig å oppnå bedre resultater gjennom læring og kontinuerlig forbedring. 

Som siste steg skal dataen visualiseres på en måte som er meningsfull og handlingsbar. Vårt tjenestetilbud gir tilpassbare dashboards og rapporter som raskt lar deg identifisere trender og forbedringsområder. Dette kan inkludere visualiseringer av karbonutslipp, ansattes omsetningshastighet og andre nøkkeltall. 

I Knowit har vi en visjon om å skape et bærekraftig og humant samfunn gjennom digitalisering og innovasjon. Vi tar gjerne en kaffeprat om utfordringer og muligheter nettopp din bedrift har når det kommer til ESG-rapportering. 

Bli kontaktet
Elisabeth Elle Smelror
Leder for bærekraft i Knowit Management Consulting elisabeth.smelror@knowit.no
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Silke Wenzel
Senior Consultant
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen