Microsoft Dynamics 365 partner

Knowit er en av de mest voksende partnerne av Microsoft innen Dynamics 365. Vi har på rekordtid etablert oss som en betydelig forretningsrådgiver innen ERP & CRM, med kompetanse innenfor Dynamics 365 Finance & SupplyChain, Business Central, CE (CRM), Azure og PowerPlatform (PowerBI, PowerApps, PowerAutomation m.m.). Med omfattende erfaring fra mellomstore til de største ERP prosjektene i Norge/Norden kan vi tilby tverrfaglig kompetanse innen andre tjenester og produkter fra Microsoft. Vi jobber i dag med en rekke mindre og store og kjente kunder innen Bygg & Anlegg, Engineering, Retail, Prosjekt, Produksjon, Handel & Distribusjon og Enterprise kunder med komplekse behov.

Business Central

Knowit etablerer nå et av Norges viktigste Microsoft Dynamics miljø, der siste tilskuddet til satsningen, er den nyopprettede avdelingen for Microsoft Dynamics 365 Business Central. Vi er allerede i dialog med flere kunder som ønsker å ta reisen mot en skybasert Business Central løsning med oss.

Ved valg av Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidligere kalt Navision og Dynamics NAV) velger kunden en moderne og fremtidsrettet ERP løsning. Løsningen kan leveres både som en skybasert løsning (SaaS i Microsoft Azure), eller som en lokal installert løsning (On-prem) på egne servere eller hos en driftsleverandør.

Rådgivning

Vi har et stort team av forretningsrådgivere som er spesialister og bistår i digitaliseringen og automatiseringen av kundens prosesser basert på Microsoft sin skyplattform. Våre prosjekter sikrer høy verdiskapning og gevinstrealisering.

Vi bistår som rådgivere gjennom hele livssyklusen til forretningsløsningen fra analyse og design, til leveranse og gjennomføring, samt kontinuerlig forbedring og videreutvikling.  Gjennom vår tjeneste «Rapid Change» arbeider vi kontinuerlig med Endringsledelse allerede fra analyse fasen, gjennom hele implementeringsprosjektet og videre over i forvaltning. Vi sikrer måloppnåelse, høy brukeradopsjon, reduserte kostnader, optimal ressursallokering og realiserer effektmål sammen med deg som kunde.

Prosjekt

Vi har bred erfaring fra mellomstore til de største ERP prosjekter i Norge/Norden med utrulling til globale kontorer. Hvordan prosjekter implementeres er avgjørende. For mye spesialtilpasninger skaper risiko. Kombinasjonen av fossefall og Agil gjennomføring øker sannsynligheten for raskere gevinstrealisering.
 
Sammen med Microsoft har vi utviklet en implementeringsmetodikk som realiserer våre kunder målsetninger med prosjektet. Dette gjør vi gjennom blant annet ved å jobbe målrettet med Endringsledelse (Rapid Change) og Gevinstrealisering, vi bruker en implementeringsmodell som ivaretar det beste fra tradisjonell Fossefall og en mere Agil metodikker, gjennom bruk av SureStep modellen (Rapid Project) hvor blant annet tett kundeinvolvering og samhandling er nøkkelelementer. På denne måten sikrer vi tid, kost og kvalitet i våre kunders digitaliseringsprosjekter.

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring av løsningen er helt essensielt for å optimalisere bedriftens forretningsprosesser i takt med utviklingen av selskapet og markedet. Vi sørger for at Microsoft Dynamics 365 alltid er oppdatert. Dette er forretningsskritiske løsninger og vårt team sørger for at kundene får hurtig respons, samt sikre forutsigbarhet i en hektisk hverdag.

Vårt konsept for kontinuerlig forbedring heter Rapid Care. Et viktig element i dette er Rapid Watch. Rapid Watch er et eget produkt under utvikling for tjenester i en sentral AM plattform, for overvåkning av satsvise jobber og mottak av telemetri for Finance and Operation apper. Dette betyr at kunder kan koble seg til endepunkt i den sentrale AM plattformen uten å måtte konfigurere egne Azure ressurser. Varsler og status blir fanget opp i et sentralt overvåkningskonsoll. Dette gir kunder tilgang til sin del av overvåkningskonsollen, sammen med mulighetene for varsling til kunde med definisjon av spesifikke kriterier utover feil, for satsvise jobber. 

Teknologi

I en verden der det stilles høyere krav til omstilling og spillereglene endres kontinuerlig, så kan den skybaserte IT-plattformen for Microsoft Dynamics 365 løse mange av morgendagens utfordringer.

Plattformen kan samle alle kunde- og forretningsbehov via komplette applikasjoner som fungerer svært godt hver for seg og enda bedre sammen. Med andre tjenester og produkter fra Microsoft kan vi ytterligere digitalisere og automatisere prosessene for bedre å understøtte kundens forretning og gevinstrealisering.

Forretningsapplikasjoner: Finance - Customer Service – Field Service – Human Resources – Sales – Supply Chain Management

RI-HUB

Vi ser at det er et betydelig antall virksomheter som benytter eldre Dynamics AX løsninger. Flere av disse løsninger er usupportert og virksomheter opererer med risk for at løsning ikke vil dekke lovpålagte krav. Virksomhetene kan oppleve det som utfordrende å ta det teknologiske løftet til Dynamics 365 løsning i skyen. Det framstår som krevende både med tanke på kostnader og ikke minst egen innsats.

Knowit ønsker å tilby virksomheter som ønsker et plattformløft en enklere og tryggere reise. Derfor har vi utviklet et eget konsept, RI-HUB (Rapid Implementation HUB). Her har vi samlet all vår erfaring, utviklet egne konsepter, standardisert tilleggsfunksjonalitet og standardiserte prosesser som skal sikre at våre Kunder kommer vesentlig raskere og mer kostnadseffektiv opp på en basis løsning av Dynamics 365.

Den 25.januar 2023 arrangerer vi «Discover Workshop» seminar sammen med Microsoft og Companial, der vi vil presentere våre erfaringer og eksempler på hva et plattformløft innebærer ved bruk av RI-HUB. Link til arrangement kommer. 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Øyvind Myrstad
CEO Knowit Insight Business Solution

Til toppen