Gjennom et intuitivt brukergrensesnitt defineres et intensjonshierarki som benyttes for å angi test- og treningsdata. Basert på treningsdata bygger løsningen avanserte modeller som sikrer riktig kobling mellom brukerens spørsmål og svarene som gis. boost.ai sine virtuelle agenter skiller seg også ut gjennom evnen til å virkelig forstå kontekst, dialekter, skrivefeil, gjennomføre goals, bot-to-bot nettverk, mm.

I dag har boost.ai over 150 virtuelle agenter i produksjon som til sammen har behandlet over 10 millioner kundehenvendelser. Deres unike chatteknologi betjener sluttkunder og interne brukere på tvers av en rekke bransjer og selskapet er i førersetet for utformingen morgendagens virtuelle agenter.

Gjennom våre implementeringsprosjekter fokuserer vi på å jobbe skulder-til-skulder med kundene våre for å sikre god kunnskapsoverføring. Dette er essensielt for å lykkes over tid og understøttes av boost.ai sine omfattende opplæringsmoduler og sertifiseringsløp. Som rådgiver og implementeringspartner verdsetter vi også verktøyets skalerbarhet, som tillater effektiv oppskalering fra en enkel proof-of-concept til virksomhetsomfattende multibot-løsninger. Sammen bygger vi en solid grunnmur, og legger en robust plan for videre skalering.

Ønsker du mer informasjon om hvordan Knowit kan bistå deg og din organisasjon med å utnytte mulighetene som ligger i automasjon og chat? Les her om hvordan vi kan bistå, her om våre tanker om chatbot som teknologi, eller ta direkte kontakt i skjemaet under!

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen