ix3 har sitt utspring fra Aker Solutions og har utviklet sine tjenester basert på over 30års domeneekspertise kombinert med solid teknisk kompetanse. De utvikler stadig nye løsninger for å sikre bedre effektivitet og reduserte kostnader. Disse løsningene finner sin plass innen ix3 sine banebrytende porteføljer:

  • Concept Insight - består av automasjonsløsninger som reduserer ingeniør- og spesifikasjonstimer knyttet til testing, scenariomodellering og kostnadsestimering ifm. feltutvikling. Løsningene kutter ledetiden i disse prosessene fra måneder til uker.
  • Engineering Insight - består av løsninger som muliggjør et enklere samarbeid og mer effektiv kommunikasjon på tvers av prosjektledere, leverandører og utførende ressurser. Med anerkjente sikkerhetsstandarder integrert i prosjekterings- og produksjonsprosesser understøtter løsningene en sterk HMS-kultur, i tillegg til å redusere kvalitetsrisiko i produktene og tjeneste som leveres. Løsningene gjør det mulig å kutte antall engineering timer betydelig.
  • Construction Insight - består av løsninger som sikrer økt effektivitet i produksjons- og fabrikasjonsprosesser. Løsningene understøtter produksjon basert på kontinuerlig forbedring og Lean-prinsipper gjennom øyeblikkelig deling av data til å kunne ta riktige beslutninger på tvers av produksjonslinjer og -enheter. Løsningene bidrar til forbedret kvalitet og ledetid i produksjonsprosesser, samt mindre byråkrati og umiddelbar tilgang til produksjonsdata som tidligere har vært «gjemt» i papirlogger.
  • Operational Insight - består av løsninger for å monitorere tilstanden og integriteten til installasjoner i operasjon.  ix3’s digitale tvilling, Integral plattformen, har en sentral rolle her. Plattformen muliggjør målrettede, faktabaserte beslutninger basert på sanntidsdata for ytelse, tilstand og definerte risikoelementer for et anlegg eller felt.
  • ix3 Integral Platform - bringer i sin helhet sammen engineering, produksjon og test data med sanntids driftsdata. Plattformen overvåker, evaluerer, vedlikeholder og optimaliserer hele prosessen fra konsept til avvikling.


Sammen støtter Knowit og ix3 våre kunder med å realisere det fulle verdi potensialet fra digital transformasjon – hele veien fra identifisert mulighet til realiserte gevinster.

Ønsker du mer informasjon om hvordan ix3 og Knowit kan bistå deg og din organisasjon? Ta kontakt under for et uforpliktende møte!

Bli kontaktet
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg vil ringe deg så snart som mulig! Beste hilsen Ole

Til toppen