Couple walking down the street

Digitalisering av offentlig sektor

Med bred kompetanse, lang erfaring, inngående kunnskap og innovasjon hjelper vi stat og kommune med å levere bedre tjenester til innbyggere og organisasjoner. Vi kjenner godt til de spesielle utfordringene dere møter i den daglige virksomheten, og hjelper gjerne til med digitaliseringen av offentlige tjenester.

Happy woman working in front of computer a cafe

FinTech-løsninger

Utviklingen av finansteknologien går raskt, med et stadig større tilbud av bank- og finanstjenester. Dette har også endret forbrukernes atferd og bruk av tjenester. For å holde tritt med utviklingen kan dere ha nytte av vår hjelp med løsninger for hele prosessen, fra system til applikasjon ut til kunden.

Girl in a blur

Digitalisering av kundedialog

Digitalisering betyr at papir og konvolutter erstattes av smarte mobiler og nye digitale kommunikasjonsløsninger. I Knowit leverer vi løsninger som digitaliserer, automatiserer og effektiviserer hvordan du kommuniserer med kundene dine. Alt dette levert på Metaforce sin platform for kundekommunikasjon.

Til toppen