Digitalisering av offentlig sektor

Med bred kompetanse, lang erfaring, inngående kunnskap og innovasjon hjelper vi stat og kommune med å levere bedre tjenester til innbyggere og organisasjoner. Vi kjenner godt til de spesielle utfordringene dere møter i den daglige virksomheten, og hjelper gjerne til med digitaliseringen av offentlige tjenester.

FinTech-løsninger

Utviklingen av finansteknologien går raskt, med et stadig større tilbud av bank- og finanstjenester. Dette har også endret forbrukernes atferd og bruk av tjenester. For å holde tritt med utviklingen kan dere ha nytte av vår hjelp med løsninger for hele prosessen, fra system til applikasjon ut til kunden.

Digitalisering av kundedialog

Digitalisering betyr at papir og konvolutter erstattes av smarte mobiler og nye digitale kommunikasjonsløsninger. I Knowit leverer vi løsninger som digitaliserer, automatiserer og effektiviserer hvordan du kommuniserer med kundene dine. Alt dette levert på Metaforce sin platform for kundekommunikasjon.

Til toppen