Couple walking down the street

Digitalisering av offentlig sektor

Med bred kompetanse, lang erfaring, inngående kunnskap og innovasjon hjelper vi stat og kommune med å levere bedre tjenester til innbyggere og organisasjoner. Vi kjenner godt til de spesielle utfordringene dere møter i den daglige virksomheten, og hjelper gjerne til med digitaliseringen av offentlige tjenester.

Happy woman working in front of computer a cafe

FinTech-løsninger

Utviklingen av finansteknologien går fort fremover, og tilbudet av digitale bank- og finanstjenester blir stadig større. FinTechs fremmarsj har også endret forbrukernes atferd og bruk av tjenestene. Vi kan hjelpe deg med å holde tritt med konkurrentene!

Med vår plattform Dploy kan foretak som tilbyr forskjellige typer finansiering, automatisere kredittprosessene. Det gir lavere driftskostnader og muligheter for å behandle flere lånesøknader uten å ansette mer personell. Som kronen på verket opplever sluttkunden at det er enklere og raskere å få finansiering.

Girl in a blur

Digitalisering av kundedialog

Digitalisering betyr at papir og konvolutter erstattes av smarte mobiler og nye digitale kommunikasjonsløsninger. I Knowit leverer vi løsninger som digitaliserer, automatiserer og effektiviserer hvordan du kommuniserer med kundene dine. Alt dette levert på Metaforce sin platform for kundekommunikasjon.

Til toppen