Cactuses

Digitalisering som setter innbyggerne i fokus

For oss handler ikke digitalisering bare om teknologi, men i like stor grad om å endre atferd og effektivisere prosesser. Det handler om å stadig forbedre tjenestene som myndigheter og organisasjoner er ansvarlige for, slik at de blir enda bedre for brukerne og bedriftene de er utviklet for. Når det overordnede målet er å digitalisere ut fra innbyggernes behov, oppnår man enklere, åpnere og mer effektive tjenester.

En effektiv og innovativ offentlig sektor har stor betydning for samfunnet. Hvor står du i denne prosessen? Hvordan kan vi hjelpe deg?

Couple riding bikes in town

Innovativt referanseprosjekt med et overordnet mål – åpenhet

Knowit samarbeider tett med to av Norges sterkeste offentlige aktører for å bidra til en effektiv, pålitelig og åpen forvaltning. Det er et felles prosjekt mellom Oslo by/kommune og Difi, direktoratet for forvaltning og IKT. De samarbeider for å skape en felles informasjonskilde for hele det offentlige Norge. Begge parter arbeider for å gi allmennheten større innsyn i den offentlige virksomheten. Gjennom prosjektet vil innbyggerne få tilgang til offentlig e-post og politiske saker.

Man vil oppnå betydelige effektivitetsgevinster ved at man automatiserer tidligere manuelt arbeid. Dette vil gi store fordeler for brukere, innbyggere, medier, politikere, organisasjoner/foreninger og næringsliv. Verdiskapende og inkluderende for alle.

man talking on the phone in front of computer

Fokus på brukervennlighet og innovasjon

Digitalisering gir organisasjoner og samfunn nye muligheter til å gjennomføre endringer, og det er viktig å ikke bare fokusere på optimalisering av eksisterende prosesser.

Innovasjon handler ikke kun om tekniske løsninger, men like mye om å utvikle nye arbeidsmåter og metoder. For å finne de beste løsningene må man ofte tørre å prøve, lære og lære på nytt. Vår oppgave er å være tilgjengelige på lang sikt for å hjelpe offentlig sektor å fornye og utvikle samfunns- og forretningskritiske applikasjoner.

Som offentlig aktør må man oppfylle både privatpersoners og bedrifters behov. Hvordan kan vi hjelpe deg å finne de rette løsningene?

Woman on bus checking her phone

Vi hjelper deg å finne de rette løsningene

Utviklingen skjer hele tiden og i stadig raskere tempo. Endrings- og forberedelsestempoet på digitalisering av offentlige tjenester bør økes, med fokus på mer brukervennlighet og innovasjon. Digitaliseringens muligheter omfatter ulike elementer som digital ledelse, digital kompetanse, digital trygghet, digital infrastruktur og digital innovasjon.

På disse områdene har vi lang erfaring og bred kompetanse. Enten det gjelder systemutvikling, brukervennlighet, selvbetjente løsninger, overvåking, betalings- og registreringssystemer, ytelsesberegning, portaler eller infrastruktur. Med langsiktig ansvar og stadig kompetanseutvikling kan vi hjelpe deg å løse alle utfordringer knyttet til digitalisering.

Kontakt oss gjerne for et møte!

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christer Kjellesvig
Director at Knowit
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen