Få full kundekunnskap

Plattformen Dploy gjør det mulig å samle inn personopplysninger og foretaksinformasjon digitalt slik at du kan kontrollere kundene på en smidig måte i eksisterende infrastruktur eller i plattformen Dploy. Det gjør det mulig for deg å skape prosesser for kundekunnskap (Know Your Customer, KYC) og sikre prosesser rundt hvitvasking (Anti Money Lundering, AML) slik at det utføres i samsvar med nåværende overenstemmelser.

Ved hjelp av våre tjenester effektiviseres innsamlingen av informasjon, og søknadsprosessen forenkles for kunden, noe som gir en forbedret kundeopplevelse.

Eksempel på innsamlingsopplysninger

Behandling av personopplysninger

  • Folkeregisteret: Vi samler inn informasjon om alle personer som er registrert i folkeregisteret.
  • Politisk eksponert person (PEP): Kontrollerer om personen er registrert som en PEP (Politically Exposed Person)
  • Styreverv: Innhenter informasjon fra alle foretak som en person har styreverv i.

 

Innsamling av foretaksopplysninger

  • Virksomhet: Beskrivelse av hva foretaket gjør, og om foretaket har sekundære navn. Viser alle bransjer der foretaket har registrert virksomhet
  • Konsernstruktur: Konsernstruktur som viser alle foetak som er en del av et konsern og dets eiendomsforhold.
  • Styre- og rolleinformasjon: Informasjon om foretakets ledere som styre, administrerende direktør og revisorer.
  • Foretakssøk: Søk etter norske foretak med foetaksnavn, sted, bransje, salg med mer.
  • Foretaksinformasjon: Grunnleggende forretningsinformasjon som adresse, status og skatteinformasjon.
  • Signatur: Informasjon om hvem som har signaturrett i et foretak.
  • Reell rettighetsinnehaver: Se hvilke foretak en person er en reell rettighetsinnehaver i.
Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Jan Georg Lehmann
CCO, Knowit Solutions Bergen

Til toppen