Effektiv beslutningstøtte

Bedriftskunder som vil finansiere utestående fordringer, laster opp fakturaer eller produserer disse via rapporteringssystemet som leses og tolkes digitalt. Den overordnede kredittvurderingen og de fastsatte policyreglene regulerer om kunden skal innvilges søknad og eventuell risikobasert prisfastsettelse i forbindelse med den. I Dploy tilpasses de ønskede policyreglene.

Dokumentproduksjon og elektronisk signatur

Prosessen fullføres med elektronisk signering. Dploy opprettholder og produserer blanketter i PDF-formet, og signeringsoppdraget distribueres ifølge reglene for hvem som kan skrive under på foretakets vegne. Både elektronisk signering, formalitetskontroll og overføring til kjernesystemet for sending kjøres automatisk.

Dploy helautomatiserer kredittprosessene

Teknologiplattformen Dploy helautomatiserer kredittprosesser i forbindelse med finansiering av utestående fordringer på en svært effektiv måte. Plattformen kan integreres med eksisterende tjenester og IT-systemer for kredittvurdering, dokumentproduksjon, eSignering og arkivering.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Jan Georg Lehmann
CCO, Knowit Solutions Bergen

Bli kontaktet
Rune Ivarsflaten
CEO, Knowit Solutions, Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen