Shutter wall

Arkitektur

Systemarkitektur er en av nøklene for å sikre at du og organisasjonen får maksimalt ut av IT-investeringene. Arkitektens rolle handler ofte om å finne balansen mellom ulike interesser og en løsning ut fra dette. Krav må kvantifiseres, og man må kunne beregne dimensjoneringen, slik at man verken over- eller underdimensjonerer løsningen. La oss veilede og følge dere, slik at vi sammen kan utvikle arkitekturen som kreves.

Bikes on bridge

Cloud

Vil du dra nytte av skyen for å få økt fleksibilitet, effektivitet og innovasjonsgrad? Vi er skyeksperter og hjelper deg med skystrategien ut fra virksomhetens behov og forutsetninger. Vi hjelper til med implementering og flytting, support og daglig drift, i tillegg til den kontinuerlige utviklingen. Knowit er en strategisk partner som kan hjelpe deg med å redusere kostnader og øke fleksibiliteten, effektiviteten og innovasjonen.

people crossing the street

DevOps

Ingen av oss kan se inn i fremtiden, men vi designer løsninger for en verden i rask endring. En smidig systemutvikling og trinnvis utvikling av funksjonalitet åpner for raskere implementering av tilpassede løsninger. All utvikling skjer i en kontinuerlig og tett dialog med deg som kunde. Helt fra starten fokuserer vi mye på forvaltningsevne, og vi bringer omfattende kunnskap om hvordan og hvorfor løsningen er som den er, inn i forvaltningsfasen.

People designing app

Mobile applikasjoner

Dagens smarte applikasjoner som utvikles, er ikke bare en gjenspeiling av et webområde eller en nettside. I dag benyttes telefonens funksjonalitet på en helt annen måte, der GPS-koordinater, kamera, sensorer og bevegelsesmønsteret er integrert. For at det skal være et formål og en verdi med appen, brukes ganske enkelt funksjonaliteten som telefonen allerede har. Bare i en større dimensjon.

Welcome open sign

Testing og kvalitetssikring

Det stilles stadig større krav til ytelse og tilgjengelighet – tjenester skal være tilgjengelige hele døgnet med raske svartider, og de skal samtidig støtte flere typer enheter. Det er helt avgjørende å utføre ytelsestester, sikkerhetstester og tilgjengelighetstester for å kunne identifisere utfordringer før de blir et problem. Med funksjonelle og teknologiske tester hjelper vi deg med å prioritere i beslutningsfasen, noe som gir mer effektiv håndtering og reduserte kostnader.

Til toppen