iPhone on arm

Forutsetninger endres og skaper behov for Life Cycle Management

Utvikling er det å støtte et forretningsbehov med tekniske løsninger, mens forvaltning er det å holde de tekniske løsningene aktuelle - gjennom å sørge for at de hele tiden støtter og løser skiftende forretningsbehov. Dette for å kunne imøtekomme markedets krav, som er i kontinuerlig endring.

Mange fokuserer bare på hva du gjør, men vår erfaring er at det er først når man har forstått hvorfor noe må endres, at man innser hvordan de endrede behovene skal understøttes. For oss betyr dette en felles tenkemåte og hvor vi sammen jobber proaktivt fra start til slutt.

Vellykkede prosjekter krever endring

Det meste av arbeidet vi gjør skjer innen komplekse områder, og løsningene vi utvikler er ofte virksomhetskritiske for våre kunder. Det er derfor de samme personene som bygget forståelse for de relevante forretningsbehovene, som utvikler løsningen, og som foredler den i etterkant. På den måten kommer vedlikeholdbarhet som en naturlig del helt fra starten, og senere i forvaltningen har teamet omfattende kunnskap om hvordan og hvorfor løsningen er utviklet slik den er. Av den grunn er vi tilhengere av DevOps-tankegang og -prosess.

Tilsvarende mener vi det er viktig å involvere både kunde og leverandør i samme team. Nærhet og kunnskapsutveksling skaper gjensidig forståelse og engasjement, og gjør det mulig å sammen finne de riktige prioriteringene i etableringen av en levedyktig, attraktiv og gjennomførbar løsning. 

Vår erfaring er at mange etterhvert slutter å planlegge fremover, selv om intensjonen er annerledes. Regelmessige møter utenfor daglig drift/vedlikehold der man tenker fremtidig utvikling, gjør underverker. Hver enkelt deltaker får et ansvar for å bidra innenfor sitt eget kunnskapsområde, med tanke på endrede forretningsbehov, tekniske endringer, endringer i brukbarhet osv. Hensikten er å sørge for at alle involverte tenker på og forstår helheten, og å sikre at løsningen fremdeles er relevant og støtter de riktige behovene

 

Proaktiv forvaltning og drift

Det meste av arbeidet vi gjør skjer innen komplekse områder, og løsningene vi utvikler er ofte virksomhetskritiske for våre kunder. Det er derfor de samme personene som bygget forståelse for de relevante forretningsbehovene, som utvikler løsningen, og som foredler den i etterkant. På den måten kommer vedlikeholdbarhet som en naturlig del helt fra starten, og senere i forvaltningen har teamet omfattende kunnskap om hvordan og hvorfor løsningen er utviklet slik den er. Av den grunn er vi tilhengere av DevOps-tankegang og -prosess.

Vår erfaring er at de fleste etter hvert glemmer og slutter å planlegge fremover, selv om intensjonen er en annen. Regelmessige møter utenfor den daglige driften, der fremtiden står på agendaen, gjør underverker. Hver enkelt deltaker får et ansvar for å bidra innen sitt eget kunnskapsområde, med tanker om endrede forretningsbehov, tekniske endringer, endringer i brukbarhet og så videre. Hensikten er bare å sørge for at alle fremdeles tenker på og forstår helheten, og å sikre at løsningen fremdeles er relevant og støtter de riktige tingene.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christer Kjellesvig
Director at Knowit
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen