Two older people using smartphone

Mobile applikasjoner er en del av hverdagen vår

I dag er mobile enheter en naturlig digital kanal, og mobilen er med oss overalt i hverdagen. Brukerne forventer å kunne oppfylle behovene sine på en enkel, sikker og intuitiv måte via mobile enheter. Dette stiller i sin tur strenge krav til utvikling av den mobile løsningen, der applikasjonen må være brukervennlig, sikker og fungere sammen med eksisterende IT-arkitektur.

Med mobilen som utgangspunkt skaper vi funksjonalitet som lar deg maksimere verdien av den mobile applikasjonen som utvikles.

Girl using her smartphone

Problemløsing gjennom mobilen

Applikasjoner i mobilen gir nye forutsetninger for å skape fremtidige løsninger og muligheter. Via mobilen kan du effektivisere og strukturere forretningsprosesser eller øke salget gjennom økt tilgjengelighet for kunden. Eller du kan forbedre din egen og kundens organisasjon ved å tilby mobile arbeidsverktøy for medarbeidere.

Brukergrensesnitt er sentralt, og vi ser på hvordan brukeren beveger seg på skjermen, og hvordan ulike funksjoner brukes for å utnytte overflaten best mulig. Også teknisk grensesnitt og system bak applikasjonen må fungere friksjonsfritt, riktige data skal innsamles og lagres på riktig tidspunkt. Ofte skal den mobile applikasjonen også komplettere et nettsted, en annen plattform eller et system. 

For oss er hvert prosjekt unikt, og vi utvikler en metodikk og en løsning som hjelper nettopp deg å nå målene dine.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christer Kjellesvig
Director at Knowit
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen