Two older people using smartphone

Mobile applikasjoner er en del av hverdagen vår

I dag er mobile enheter en naturlig digital kanal, og mobilen er med oss overalt i hverdagen. Brukerne forventer å kunne oppfylle behovene sine på en enkel, sikker og intuitiv måte via mobile enheter. Dette stiller i sin tur strenge krav til utvikling av den mobile løsningen, der applikasjonen må være brukervennlig, sikker og fungere sammen med eksisterende IT-arkitektur.

Med mobilen som utgangspunkt skaper vi funksjonalitet som lar deg maksimere verdien av den mobile applikasjonen som utvikles.

Girl using her smartphone

Problemløsing gjennom mobilen

Applikasjoner i mobilen gir nye forutsetninger for å skape fremtidige løsninger og muligheter. Via mobilen kan du effektivisere og strukturere forretningsprosesser eller øke salget gjennom økt tilgjengelighet for kunden. Eller du kan forbedre din egen og kundens organisasjon ved å tilby mobile arbeidsverktøy for medarbeidere.

Brukergrensesnitt er sentralt, og vi ser på hvordan brukeren beveger seg på skjermen, og hvordan ulike funksjoner brukes for å utnytte overflaten best mulig. Også teknisk grensesnitt og system bak applikasjonen må fungere friksjonsfritt, riktige data skal innsamles og lagres på riktig tidspunkt. Ofte skal den mobile applikasjonen også komplettere et nettsted, en annen plattform eller et system. 

For oss er hvert prosjekt unikt, og vi utvikler en metodikk og en løsning som hjelper nettopp deg å nå målene dine.

Hva kan vi hjelpe deg med?
Christer Kjellesvig
CEO, Knowit Objectnet AS Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Lurer du på om vi kan ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Vi vil ringe deg så snart som mulig!

Til toppen