Folk snakker på datamaskinen.

Fleksible og komplette testtjenester

Vi tilbyr testtjenester som er fleksible og tilpasset dine utfordringer. Hvilken kompetanse trenger du? Vi kan hjelpe til ved funksjonelle og tekniske tester. Vi har også stor kunnskap om ytelsestesting, sikkerhetstesting og tilgjengelighetstesting.

Hender som arbeider i verksted.

Quality Management

Med en tidlig og overordnet planlegging av kvalitetsarbeidet, legger du til rette for en omfattende og kostnadseffektiv kvalitetssikring i alle stadier av programvarens livssyklus.

For å kunne fatte smarte beslutninger i utviklingsfasen av et prosjekt, kreves det kvalitet og målbarhet. Dette må være koblet opp mot deres strategiske forretningsmål. Våre tjenester innen quality planning og quality management hjelper deg å prioritere og planlegge, og kan gjøre det enklere å ta en beslutning.

Riktig verktøy er nøkkelen til et godt håndverk

Hva skal jeg velge?

Effektiv testing krever riktig verktøy. Når du velger verktøy må du blant annet ta hensyn til hvor og hvor ofte verktøyet skal brukes, hvordan det skal forvaltes, hvilken støtte det må gi og hvilke kunnskaper som kreves av morgendagens brukere. Verktøyet må også ha riktig kapasitet og være tilpasset for situasjonen.

Et stort nettverk

Med vår brede erfaring med ulike typer verktøy og vårt store nettverk av partnere, kan vi hjelpe deg å velge riktig. Vi har kunnskap som omfatter både kommersielle verktøy og open source-verktøy.

Når et verktøy som støtter kvalitetssikringsprosessen er valgt ut og implementert, tilbyr vi gjerne kontinuerlig service i form av forvaltning og brukerstøtte.

Få mer tid til overs til det som er gøy – automatiser mer

Testautomasjon korter ned utviklingssyklusen uten at det går på bekostning av kvaliteten. Andre fordeler kan være produksjon og vedlikehold av testdata, oppsetting og overvåking av testmiljøer samt virtualisering av tjenester.

For at investeringen i testautomasjon skal lønne seg i siste instans, må de som utvikler den både ha omfattende erfaring og kunnskap samt effektive og tilpassede verktøy. Der kommer vi inn!

Når du og din organisasjon vurderer automasjon, må du tenke nøye gjennom hva som er verd å automatisere og ikke. Vi har en ryggsekk som er breddfull av erfaring fra en rekke ulike kundemiljøer og testautomasjonsverktøy. 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristian Brandser
Daglig leder, Knowit Quality

Bli proffe på testing

Knowit Test School

Vi tilbyr en opplæringspakke som kalles Knowit Test School. Pakken omfatter både grunnleggende testkurs og kurs med mål om å bli sertifisert. Vi har også dyptgående tekniske kurs innen f.eks. testautomasjon, der en rekke ulike anerkjente testverktøy inngår i pakken. 

I tillegg til våre ferdige opplæringspakker, er det også mulig å bestille skreddersydde kurs som passer for nettopp ditt behov. Hvis dere trenger opplæring innen et område vi hittil ikke har utforsket – gi oss utfordringen med å utvikle det!

Opplæringer som vi tilbyr:

ISTQB®

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) har tre nivåer av sertifisering: Foundation, Advanced og Expert. Vi holder forberedende kurs i forkant av sertifisering på både Foundation- og Advanced-nivå. Se Knowit Test School for våre kurs.

iSQI®

Målet med opplæringen er en sertifisering innen agile metoder. Vi tilbyr blant annet Certified Agile Essentials (CAE), som tar for seg grunnleggende aspekter ved agile metoder. Også Certified Agile Tester (CAT) legger hovedvekten på agile tester.

Siteimprove

Siteimprove gir deg den beste verktøykassen for å løse digitale utfordringer, og som Siteimprove-eksperter, leverer vi skreddersydde kurs og workshoper slik at vi bidrar til en varig kompetanseheving i organisasjonen for effektiv bruk av Siteimprove.

Testmiljøer i skyen

Testmiljøer kan, og mange hevder at de bør, ligge i skyen. Automasjon av testmiljøer gjør det mulig å kjøre automasjonsscript i skyen på en dedikert plass, som kan opprettes og deretter tas ned automatisk når testingen er sluttført. På denne måten minimeres håndtering og kostnader ved bruk av miljøer, fordi det til enhver tid bare finnes nøyaktig så mange miljøer som det er behov for. Verken mer eller mindre!

Bli kontaktet
Ina Espås
CEO i Knowit Consulting Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen