Merkevare og posisjonering

Merkevare og posisjonering

Vi følger fremdeles prinsippene fra klassisk merkevarebygging i vår rådgivning, men modernisert for en digital innholdsdrevet markedsplass der koblingene mellom tilbud og etterspørsel stadig tar nye former og formater. Gjennom lang erfaring vet vi mye om hva som gir kostnadseffektive resultater for våre kunder. Dessuten måler vi alt som er målbart.

Digital strategy

Innovasjon og forretningsutvikling

Vi hjelper din organisasjon med å utnytte egne evner til å dyrke og levere på deres egne strategiske ressurser og fortrinn. Vi har utviklet en svært praktisk tilnærming til innovasjonsledelse. Med en tverrfaglig gruppe hos oss, vil vi sammen med kundene utvikle konkrete og målbare innovasjonsretninger og satsingsområder for virksomheten. Det kan omfatte innovasjon i forretningsmodeller, allianser, prosesser, produkter, verdiforslag, tjenester eller løsninger.

AI

Kunstig intelligens (AI)

AI, maskinlæring og prediktiv analyse blir stadig oftere bygd inn i kritiske forretningsprosesser. Knowit samarbeider med store aktører innen transport, bank, finans og media når det gjelder store data, prediksjon og maskinlæring. Ved å kombinere kreative hoder med AI og maskinlæring, oppstår nye muligheter og de fleste problemer løses. Slik møter vi utfordringer, og skaper et mer bærekraftig samfunn. Eller bare en forbedret virksomhet.

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi og bærekraft

Skal man være lønnsomme også i femtiden, må man drive smartere, grønnere og bedre. De fleste bedrifter ønsker å bidra til det grønne skiftet, men å komme dit krever mot til å utfordre det tradisjonelle og etablerte i jakten på bærekraftige produkter og forretningsmodeller. Med velutviklede metoder og erfarne rådgivere innen sirkulærøkonomi, hjelper vi deg med å utvikle en grønn strategi for din virksomhet.

Effektivisering og automatisering

Effektivisering og automatisering

Alle selskaper har potensiale for effektivisering og forbedring av interne og eksterne arbeidsprosesser. Sammen med våre kunder benytter vi anerkjent metodeverk for kartlegging av arbeidsprosesser. Både kundereisen, teknologiløsninger og arbeidsoperasjoner inngår i analysen. Når vi anbefaler innovasjonstiltak vil alltid kundeperspektivet veie tungt, men ved å inkludere vår teknologiske spisskompetanse kan vi utvikle smarte og kostnadseffektive løsninger som radikalt utfordrer virksomhetens innarbeidede måter å jobbe på.

Design Thinking

Design Thinking

Design Thinking er et samlebegrep for effektive metoder og prosesser som tar for seg utfordringene i en organisasjon eller i samfunnet på nye og kreative måter fra et design-perspektiv. Designeren har fokus på behovet til menneskene man skal hjelpe. Designeren tenker alltid på løsninger som tjener brukeren. Dette kan være utvikling av nye produkter, tjenester, forretningsmodeller eller nye prosesser. Designerens perspektiv er ikke status quo, men å komme frem til gode løsninger for dem som står for bunnlinjen; kundene eller brukerne. 

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen