Bli kontaktet
Anita Steinstad
Seniorkonsulent - Servicedesign

Grensen mellom management consulting og design-rådgivning viskes ut. Selv McKinsey snakker nå om kartlegging av kundereiser og kundeopplevelses-design. Men under overflaten, er det en betydelig forskjell i hvordan man takler disse spørsmålene. Disse forskjellene endrer resultatet dramatisk, fordi vekst og økte inntekter gjennom bedre kundeopplevelser krever nye tilnærminger. Derfor er vår påstand at strategiutvikling krever både analyse og kreativitet.

For noen strategiske utfordringer er ’best i klassen’ godt nok, og en analytisk tilnærming gjør virkelig nytten når kostnader skal reduseres. Klassiske management konsulenter begynner strategiprosjekter med en "as-is"-analyse, og graver dypt for bedre å forstå verden. Rådgivere med en ’Design Thinking’-tilnærming ser på verden som langt mer enn et statisk bilde, og lar seg inspirere av hva menneskene de skal hjelpe sier og gjør. Det handler om at disse skal få bedre produkter, tjenester og forretningsmodeller. ’Design Thinking’ har de siste årene fått mer plass i næringslivet. Årsaken til dette er metodens rolle som katalysator for endring; både kulturelt og forretningsmessig.

Innovasjon er det nye varige fortrinnet

På grunn av digitalisering, globalisering og nye brukermønstre er virkeligheten endret for mange bedrifter. Før var stabilitet normen, og man forsøkte å bygge, forsvare og optimalisere varige konkurransefortrinn. I dag føler mange bedriftsledere at de må tenke nytt og stadig tilpasse seg forbigående konkurransefordeler. I den nye normen beveger konkurrentene seg raskt.

Hvordan sikrer vi oss en optimal strategiprosess?

Det finnes et hav av definisjoner, teorier, perspektiver, meninger og innfallsvinkler. Jo flere spørsmål og jo mer usikkerhet. Du hører med profesjonelle kontakter om hva de gjorde, hvem de involverte og hva de la vekt på. Det er mange konsulentmiljø som kan levere. Og leveransene er like ulike som definisjonene.

Hva trenger selskapet? En ny forretningsstrategi? En ekstern eller intern rettet strategi? Vil du ha en økonomisk inngang? En kulturell? En teknologifokusert strategi?

Anvender man et klassisk management consulting miljø vil man mest sannsynlig gjennomgå ulike eksterne analyser av økonomi, politiske rammer, konkurranselandskap, bransje og spilleregler før man gå internt til verks og ser på bedriftens strategiske ressurser, aktiviteter og styringsformer. Legger man dette sammen med en dose trender og utviklingstrekk så bør man klare å finne begynnelsen på en strategiformel for ethvert selskap. Vil man ikke?

Jo, man er i hvert fall på god vei til en god oversikt. Og beskrivelsen over dekker mye av det grunnleggende rammeverk for å definere strategi.

Men er man tilstrekkelig i stand til å tenke framover? Vår erfaring er at en strategiprosess har mye å vinne på ved å inkludere andre tankesett og perspektiver på utfordringen.

En brukerorientert og prototypedrevet innovasjonsmetodikk

Design Thinking tar for seg utfordringene i en organisasjon eller i samfunnet på nye og kreative måter. Dette kan være utvikling av nye produkter, tjenester, forretningsmodeller eller nye prosesser.

Designerens perspektiv er ikke status quo, men å komme frem til gode løsninger for dem som står for bunnlinjen; kundene eller brukerne. Designeren er vant til å tenke løsrevet med et kreativt perspektiv, og er opptatt av reelt gode forretningsmodeller og tjenester. De har fokus på behovet til menneskene man skal hjelpe. Designeren tenker alltid på løsninger som tjener brukeren.

Det finnes ikke én vei til en strategi.  Det finnes mange. Noe av det viktigste du gjør er å sikre at prosessen bygger på flere perspektiver – og at den ikke begrenser det mulighetsrommet du må avdekke. 

Bli kontaktet
Anita Steinstad
Seniorkonsulent - Servicedesign
Til toppen