Flere av våre nordiske kunder opplever investeringer i innovasjon som utfordrende. En grunn er at innovasjonen er vanskelig å verdifastsette. Vi oppfordrer dem til å tenke på innovasjon som bufferkapital for fremtidig vekst.

Men det er håp. Jeg vil her fokusere på tre av våre kunder som lykkes; Storebrand Helse, Sparebanken Vest og DNB.

Jeg innbiller meg at de fleste finansdirektører og konsernledere motiveres av å vinne og å lykkes. Frykten for å tape ved ikke å investere i innovasjon er i seg selv en trigger for investeringsvilje. Investeringer i forskning og utvikling har lenge vært en naturlig del av virksomheten, og vi ser nå at stadig flere av våre kunder tar dette et skritt videre til innovasjon.

Som gammel kommunikasjonssjef på Oslo Børs lærte jeg fort at i en sunn investeringsportefølje, settes alltid midler av til opsjoner. I motsetning til å vedde på ulike selskaper, sikrer man seg med opsjons-tanken muligheter til å bli en del av fremtiden – eller til og med å skape den. Bruker man konvensjonelle metoder for å fastsette fremtidig verdi for virksomheten, vil de fleste virksomheter underinvestere i innovasjon.

Selskaper ser allerede på investeringer i forskning og utvikling som en naturlig del av virksomheten, og vi ser nå at stadig flere kunder tar dette et skritt videre – til innovasjon.


De som lykkes med «The Double Game»

Modne bedrifter som klarer å innovere, kjennetegnes av ledere som er eksperter på å avvikle finansielt byråkrati, kortsiktige insentiver, frykten for å feile og kapasitetsbegrensninger. Likevel viser det seg at nordiske bedrifter ofte fokuserer på å redusere kostnader; ikke øke inntektene. Man fokuserer først og fremst på å gjøre det man allerede gjør raskere og billigere, fremfor å bli en kilde til nye tjenester eller nye forretningsområder. Undersøkelser, både Knowits egne og andres (Magma v/Sannes og Andersen) viser at nordiske IT-ledere primært er opptatt av å kutte kostnader, mens amerikanske og asiatiske IT-ledere har et bredere fokus som også omfatter digital konkurranse, nye forretningsmodeller og kanalintegrasjon.

 

Storebrand med digitalt helseinitiativ

«Bli Frisk» er et strategisk innovasjonsprosjekt hvor en moden bedrift som Storebrand utvikler en plattformbasert forretningsmodell og en hundre prosent digital bedrift parallelt med sin ordinære virksomhet.

– Basert på denne plattformen utvikler vi et økosystem vi allerede er i gang med å skalere internasjonalt, sier Bjarke Thorøe, CEO i Storebrand Helseforsikring.

– Sammen med Knowit har vi utviklet en heldigital kundereise som inkluderer en rekke aktører og som samlet representerer fremtidens helseforsikring. Dette er et frittstående prosjekt, hvor vi søker å unngå gammel teknologi og ikke minst frykten for å feile, sier Thorøe.

Thorøe beskriver dette som en reise fra «analog old school» til et digitalt økosystem hvor helseforsikringen inkluderer en lang rekke lett tilgjengelige tjenester for Storebrands kunder.


Knowits strategiske rådgiver og kundeansvarlig for Storebrand Helse, Fredrik Broch Elgaaen, forklarer at det er store aktører i ryggen på Storebrand Helseforsikring AS. Storebrand og tyske Munich Re eier 50 prosent hver. Munich Re eier også DKV, Europas ledende selskap innen helseforsikring. Storebrand Helseforsikring har også et datterselskap for det svenske markedet – DKV Hälsa.

– Å være en del av det globale DKV-brandet byr på mange muligheter, blant annet interesse for appen fra Belgia, Spania og Singapore, sier Elgaaen.

– I Norge er det «Bli Frisk» og Storebrand som gjelder, men i Europa og resten av verden er det DKV. Slik jobber vi hele tiden for å utvikle et produkt, uavhengig av forsikringsselskap, som skal kunne tilpasses nye prosesser, brands og språk; med plug 'n' play-funksjonalitet for nye markeder.

Bjarke Thorøe fremholder likevel at skalering nasjonalt og internasjonalt er en utfordring.

– Storebrand Helse er et radikalt initiativ, og internt blir vi sett på som annerledes, og må forholde oss til eksisterende strukturer og prosesser i et modent konsern som Storebrand. Det vi representerer får ikke automatisk «buy in» i det etablerte konsernet.


Storebrand Helse prøver å balansere dette på en god måte, med venstre ben i den gamle verden.


– Vi «tip-toer» sikkert litt når vi beveger oss noen hakk raskere inn i en digitalisert verden enn resten av konsernet. Denne balansen både skjerper og utfordrer oss. Vi har respekt for at det tross alt er den gamle verden som fortsatt tjener pengene, reflekterer Thorøe.

 

Lite team; kjøper ekstern kompetanse

– Vi er i utgangspunktet et lite team basert på svært motiverte ressurser. Derfor kjøper vi kompetanse fra eksterne samarbeidspartnere som Knowit. Storebrand Helse skal kun gjøre det som vi definerer som kjernekompetanse og reelle verdidrivere. Vårt team skal levere suverent bra på pris og produkt, digital kundereise og ikke minst forståelse av og evne til å styre våre samarbeidspartnere og den arbeidsflyten disse bidrar med, sier han.

Bruker man konvensjonelle metoder for å fastsette fremtidig verdi for virksomheten, vil de fleste virksomheter underinvestere i innovasjon.


Bulder og brak fra Sparebanken Vest

Knowit har i noen måneder deltatt i et innovasjonsprosjekt hvor man, som hos Storebrand, skulle lage noe helt nytt på ryggen av en stor moden aktør; Sparebanken Vest. 

– Et såkalt bimodalt prosjekt, sier Torvald Kvamme og refererer til hvordan de store internasjonale konsulenthusene beskriver denne type satsninger. Kvamme har ledet innovasjonsprosjektet «En ny, ren landsdekkende mobilbank» i Sparebanken Vest.

– Vi måtte definitivt ha to tanker i hodet samtidig. Å innovere i parallell representerer store utfordringer for modne virksomheter. I praksis betyr det at vi har håndtert to måter å jobbe på samtidig. For ikke å kannibalisere på eksisterende virksomhet, gjorde vi en grundig segmenteringsanalyse i forkant. Bulder Bank, det nye navnet på Norges første rene mobilbank, skal ta en utfordrerposisjon i motsetning til den relasjonsorienterte posisjonen til Sparebanken Vest, forteller Kvamme.

– Om vi likevel kommer til å stjele kunder fra Sparebanken Vest, er det faktisk bedre at de går til Bulder enn til andre konkurrenter. Vi skal gå med overskudd i 2021, og har klare forretningsmål på antall kunder og ikke minst kostnadsnivå, sier han.


I hvilken grad rekrutterer dere internt? Og i hvor stor grad har dere interaksjon og læringsdynamikk med Sparebanken Vest?


– Bulder skal bli en felles erfaring på godt og vondt, og vi rekrutterer både internt og eksternt. Likevel dukker det naturlig opp noen spørsmål. Er vi en trussel, venn eller fiende? For at vi skal kunne ta begrepet ‘mobil’ helt ut, trenger vi mange koplinger opp mot Sparebanken Vest. I en tradisjonell bankverden er det lange beslutningsprosesser, men for å lykkes med denne innovasjonen har banken gjort noen tøffe prioriteringer, sier Kvamme.

Bulder har fått prioritet i mange miljøer. Både forretningssiden og teknologene i banken har lyttet og blitt med på laget. Til gjengjeld har miljøet i Bulder Bank vært på tilbudssiden, og inviterer hver eneste torsdag i arbeidstiden til Åpent Hus hvor hele bankmiljøet involveres. Her oppdaterer medarbeiderne på alt fra nye humper i veien til små og store seire.

– Det er svært viktig at vi bygger en felles historie alle kan ta eierskap til. Vi må også skape synergier begge veier, og det er ingenting i veien for at Sparebanken Vest skal kunne kopiere vår kode fra vår app til for eksempel å bygge en app for barn; strippet for Bulder, men en styrke for den ordinære bankdriften. Vi har også i størst mulig grad rekruttert ressurser fra egen organisasjon. Vi trenger den etablerte organisasjonen som kan mye om mye, men vi må samtidig få rammer til å ta større risiko og raskere beslutninger for å komme tidsnok ut i markedet.

Er vi en trussel, venn eller fiende?

Torvald Kvamme, leder av innovasjonsprosjektet «En ny, ren landsdekkende mobilbank» i Sparebanken Vest.

Hva har vært den største utfordringen?

– Vi undervurderte helt klart kompleksiteten i prosjektet, og da vi utfordret utviklerne på dette fikk vi tydelige tilbakemeldinger. De anbefalte en ny skybasert plattform. Og selv om vi hadde brukt mye ressurser på Microsoft Azure, tok vi utfordringen og valgte heller Google Cloud, Firebase, for å klare de korte fristene vi hadde satt oss. Firebase er en mobil plattform som gjør at man raskt kan utvikle apper av høy kvalitet. Nå har vi både Finanstilsynet og Google med på laget når vi skal lansere Bulder i slutten av mai, avslutter Kvamme.

 

DNB – Master of the Double Game

Etter mange års samarbeid med både Vipps, BankID og BankAxept har Knowit vært med på å prege og bli preget av innovasjonsvilje og -evne. Utfordringene har vært mange fordi etablerte virksomheter ofte ser på innovasjon som å kannibalisere på egen virksomhet. Slikt skaper intern motstand.

Likevel er DnBs Vipps-satsning et eksempel på en nordisk aktør som lykkes. Vilje til å ta raske beslutninger, muskel til å gjennomføre og ikke minst fravær av redsel for å dele, har preget Vipps-historien. Her har DnB vurdert verdi og leveranse på ulike måter for å kunne reflektere hvordan hele virksomheten påvirkes av et slikt initiativ.

Digitalt støv holder ikke

Både Storebrand Helse, Sparebanken Vest og DNB tar på alvor at vi som forbrukere har fått helt nye forventninger til bedrifter og institusjoner vi forholder oss til. Det skal gå raskt og være intuitivt uansett kanal og når på døgnet. De skal vite hvem vi er og hva vi foretrekker, og ikke minst kjenne oss igjen fra gang til gang.

Vi vil oppleve at virksomheter lytter til oss og lærer av vår adferd, for hele tiden å kunne tilby oss bedre og nye tjenester basert på denne innsikten. Da hjelper det ikke kun å kaste litt digitalt støv på en eksisterende forretningsmodell.

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen