– Alfred fikser nærmere 20.000 fakturaer i året – og tilsvarer én fulltidsansatt, sier prosjektdeltaker Jørgen Nesmoen hos Malling & Co. – Samtidig identifiserte vi flere prosesser som ved hjelp av Robotic Process Automation (RPA) har et besparingspotensial på flere tusen timer.

 

Den fjerde industrielle revolusjon er her

Bruken av ordet ‘robot’ i denne sammenheng viser til utviklingen av et program som etterligner arbeidsoppgaver normalt utført av et menneske på en datamaskin. Virtuelle arbeidsstyrker vil berøre seks av ti yrker, og vil automatisere nesten halvparten av arbeidet til de fleste lønnsmottakere. Derfor kalles robotiseringen for ”Den fjerde industrielle revolusjon”, og sjefen selv slipper definitivt ikke unna. Om lag 20 prosent av hennes oppgaver vil ifølge McKinsey bli automatisert ved hjelp av RPA.

– Det stilles høye krav til dagens organisasjoner for å opprettholde lønnsomhet, konkurransedyktighet og fornøyde medarbeidere, sier Senior Manager Ole Kristian Haug hos Knowit Insight. – Eiere forventer økt effektivitet og bedre utnyttelse av ressurser, ledere etterstreber løsninger som er fleksible og skalerbare og regulatoriske enheter setter stadig høyere forventninger og krav til sporbarhet og kvalitet.

– Hos oss ønsket også ansatte i større grad å arbeide med problemløsing og verdiskapende oppgaver fremfor regelbasert rutinearbeid, forteller Nesmoen hos Malling & Co.

Malling & Co er Norges eldste og største rådgiver innen næringseiendom; et komplett eiendomshus som bistår sine kunder gjennom hele livssyklusen til eiendommen. – Vår viktigste oppgave er enkelt og greit at våre oppdragsgivere skal få utnyttet det fulle potensialet i egen næringseiendom. Det kan være alt fra at leietakerne opplever driften som knirkefri, til å få maksimalt ut et leiepotensial eller et salg. Vi er 200 ansatte, og omsatte for snaut 400 millioner kroner i 2018. 

 

Tre av fire bedrifter må automatisere for å overleve

Ifølge en to år gammel global undersøkelse av 1850 bedrifter, konkluderer ServiceNow med at tre av fire bedrifter er nødt til å automatisere prosesser innen 2020 for å overleve.

– Mange regelbaserte, repetitive forretningsprosesser håndteres i dag av ansatte som må kompensere for ufullstendige IT-systemer og mangel på integrasjon mellom disse systemene. Dette gjør at mye verdifull tid som kunne vært brukt til å løse mer kompliserte problemer går med på å utføre arbeidsoppgaver som kan gjøres av programvare. Vi mennesker blir også fort slitne, og vi vet at selv de beste kan gjøre feil – feil som potensielt sett kan få alvorlige konsekvenser for din virksomhet, sier Haug.

 

Digitale arbeidsstyrker vil ta over store deler av manuelle forretningsprosesser

En digital arbeidsstyrke med RPA i spissen vil kunne ta over og automatisere store deler av dagens manuelle forretningsprosesser. – Men du kan slappe godt av; de fleste av oss vil ikke bli erstattet av en digital robot. Vi må bare venne oss til tanken om å dele jobben med en. Dette gjelder både de med lave inntekter og de med høye inntekter. For eksempel blådressene som jobber med finansiell planlegging, leger, lokførere, taxisjåfører og journalister, forklarer Ole Haug.

– Hos oss utfører nå roboten Alfred manuelle, repetitive og regelbaserte prosesser både raskere, mer nøyaktig og mer pålitelig enn mennesker. Teknologien representerer derfor en mulighet for oss til å frigjøre menneskelige ressurser og øke kapasitet, eliminere feil og øke kvalitet, sier Nesmoen. – Samtidig identifiserte vi flere prosesser som ved hjelp av RPA har et besparingspotensial på flere tusen timer. Slik oppnår vi kostnadsbesparelser uten å gjøre endringer i nåværende IT-systemer og prosesser.

 

Både trusler og muligheter

Robotisering skaper både trusler og muligheter, og ledere som ikke selv setter seg i førersetet vil oppleve at det bare er et tidsspørsmål før noen kjører forbi dem og utfordrer deres markedsposisjon.

Er du enig i disse tre erkjennelsene er mye gjort:

 1. Robotisering angår oss og alt vi driver med.
  Dette er ikke nødvendigvis åpenlyst for alle rundt deg. Ved hjelp av eksterne analyser finner man vesentlige muligheter for robotisering, hvorav de fleste kan realiseres i løpet av svært kort tid.

 2. Robotisering er et åpent mulighetsvindu.
  De vanlige møtene deres må av og til byttes ut med hypotesedrevet og eksplorativ tilnærming. Involver kundene deres reelt for å lykkes med utvikling av produkter og tjenester med korte ledetider, for å nå markedet i tide.

 3. Robotisering krever holdningsendring.
  Robotisering skaper nye typer arbeidsplasser, som for eksempel når roboter gjør det mulig for Ekornes å opprettholde lokal industriproduksjon i stedet for utflagging til lavkostland. Allikevel vil de gjenværende arbeidsplassene være færre og samtidig kreve en annen kompetanseprofil.

 

Hva er ‘Robotic Process Automation’?

 • Bruk av teknologi som gjør det mulig å konfigurere programvare eller en "robot" for å fange opp og tolke eksisterende applikasjoner for behandling av en transaksjon, manipulere data, utløser reaksjoner og kommunisere med andre digitale systemer
 • En ikke-fysisk “robot”
 • Programvareverktøy
 • Verktøy som kan erstatte menneskelig arbeidskraft på ”tastatur-nivå” og som kan utføre rutineoppgaver pålitelig
 • Algoritme-basert*
 • Kan utføre “if, then”-logikk

 

Hva er RPA ikke?

 • Ikke nok en ny programvare-investering
 • Ikke Artificial Intelligence
 • Ikke NLP (natural language processing)
 • Ikke et analyseverktøy
 • Ikke et virkemiddel for å gjøre folk arbeidsledige
 • Ikke programvare innebygd i en fysisk robot
 • Ikke en chatbot eller en virtuell personlig assistent

Men; du kan integrere alt dette i forbindelse med RPA.

Bli kontaktet
Truls Petersen
Senior Manager - Automation & Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen