Situasjon

Digital teknologi har endret måten vi driver forretninger på. Bedrifter og selskaper må omfavne digital teknologi og forbli konkurransedyktige ved å endre og forbedre allerede etablerte prosesser og tjenester.
IT og digitalisering blir stadig viktigere for organisasjoner som ønsker å vokse og skalere for å gripe globale markedsmuligheter og nye kundegrupper. Kundeopplevelse, innovasjon av forretningsmodell og nye tjenester er ofte i fokus når det gjelder digitalisering i de fleste bransjer, men ofte overses andre og vel så viktige områder.

Problem

De fleste organisasjoner sliter med å forstå tilstanden her og nå til deres digitale evner, og har derfor ofte vanskeligheter med å identifisere og prioritere blant de digitale mulighetene og hvilke digitale tilbud som bør velges etter hvert som nye trender skapes hvert år. Å finne riktig balanse mellom kortsiktige effektivitetsgevinster for raskt å levere verdi, og fokus på å støtte mellom- til langsiktige strategiske mål vil være avgjørende for hvem blir vinnerne, og hvem som vil komme lenger ned på resultatlisten.

Løsning

Vårt rammeverk Digital Flash vil gi deg og din bedrift en grundig forståelse av nåværende modenhetsgrad for deres digitale evner, hvor godt de møter forretningsbehov og hvilke digitale initiativer din organisasjon bør prioritere for å levere på forretningsstrategien. Ledere vil få et digitalt veikart med konkrete initiativer som vil gi betydelige og målbare forretningsverdier og faktabasert beslutningsmateriale for å støtte og motivere både digitale investeringsprioriteringer samt operasjonelle forbedringer.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Lars Lindegaard
Head of Digital Enterprise Architecture lars.lindegaard@knowit.no

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen