Situasjon

I flere industrier har IT for lengst gått fra å betraktes som et kostsenter til den kanskje viktigste enableren å muliggjøre realisering av forretningsstrategien. Dette omfatter alt fra verktøy som bidrar til å forstå kundebehov, forenkle utviklingsprosesser og sikre en rask og stabil leveranse av forbedrede og nye tjenester.

IT blir for stadig flere den viktigste funksjonen for å eksekvere på selskapets strategi, øke lønnsomhet og redusere risiko ved å bidra med stabilitet, sikkerhet og agilitet.

Problem

Parallelt med denne utviklingen har mulighetsrommet blitt mer komplekst og sammensatt, de teknologiske rammene mer fleksible og endringstakten høyere. Stadig flere tilbydere dekker hele eller deler av IT-behovet, og uavhengig av hvor driftskritisk IT sin rolle er for en virksomhet øker viktigheten av sentrale teknologivalg som må fattes - helhetlig og proaktivt.

Noen eksempler på sentrale spørsmål organisasjoner må stille seg, er:

  • Hva er våre forretningsmål over tid?
  • Hvilken rolle skal IT spille i vår virksomhet?
  • Hvordan sørger vi for at vi har en tekologiplattform som understøtter visjonen og forretningsmålene våre - hvilke arkitektoniske prinsipper bør vi følge?
  • Hvordan sikrer vi en tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne imøtekomme endringer i brukerkrav og teknologi i fremtiden?
  • Hvordan sikrer vi tilstrekkelig endringsvilje i organisasjonen - hele veien fra ledere til medarbeidere?
  • Og hvordan kan IT understøtte gode prosesser og måten vi bør jobbe på?

Løsning

Dyktige og ledende selskaper evner å formulere klare målsetninger relatert til IT; de vurderer egne kapabiliteter, de utformer en IT-strategi som understøtter forretningsmål, de sikrer fleksibilitet, og nyttiggjør det teknologiske mulighetsrommet; og de evner å flytte seg målrettet, men dynamisk, mot sine målsetninger.

Knowit bistår arbeidet med å tydeliggjøre ambisjoner, kartlegge digital modenhet, etablere et roadmap, styringsmodell og planer - enten i en fullskala IT-transformasjon eller i form av mindre og mer spissede strategiprosjekter.

Ved å kartlegge virksomhetens nåsituasjon i form av dagens strategi og forretningsmål, kapabiliteter og organisasjonskultur, analysere internt og eksternt mulighetsrom, design av målbilde og IT-krav legges grunnlaget for en dynamisk IT-strategi. Vår metodikk kombinerer langsiktige målsettinger med en forståelse for behovet for fleksibilitet og tilpasningsdyktighet på veien inn i fremtiden - alt i tett samarbeid med kundene våre.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Lars Lindegaard
Head of Digital Enterprise Architecture lars.lindegaard@knowit.no

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen