Roere som samarbeider

Business Agile

Det er mange årsaker til at tradisjonell planlegging og gjennomføring av utviklings- og forbedringsprosjekter kan feile. En sentral problemstilling er at ledetid fra ide til leveranse er for lang, og at involverte ledere og avdelinger ikke klarer å jobbe raskt og målrettet sammen for å innfri forventninger og krav. Business Agile sikrer at kunden er i fokus, og forener det beste fra smidig utvikling av nye løsninger med en Lean filosofi for effektive arbeidsprosesser og organisering. Resultatet er en arbeidsmåte hvor tverrfaglige team bryter ned initiativer i mindre og overkommelige oppgaver som løses i iterasjoner på 2-4 uker. Teamene har kundens stemme representert og myndighet til å ta beslutninger selv. Autonome team sikrer rask fremdrift og beslutninger nærmest mulig de som kjenner problem og årsak best. For hver iterasjon er det innebygde mekanismer for læring og erfaringsutveksling, som sikrer at man hele tiden forbedrer og forenkler. Enkelt oppsummert: Business Agile gir bedre løsninger for kundene, raskere og med mer motiverte og engasjerte medarbeidere.

Fremtidens leder - en ung person med kappe som flyr

Fremtidens ledere

Ledere må i dag tenke, handle og reagere annerledes som følge av endringer i teknologi, kundepreferanser, forretningsmodeller og medarbeideres forventninger og krav. Som leder er det viktig å ta konsekvensene av digitalisering på alvor – og sikre at ledelse utvikles og endres i tråd med økt kompleksitet og hyppig innovasjonstakt. Fremtidens ledere forstår det forretningsmessige potensialet som følge av ny teknologi og nye forretningsmodeller – og sørger for kontinuerlig utvikling av medarbeidere, viser tillit og delegerer beslutningsmyndighet. De kommuniserer tydelig ved bruk av ulike kanaler og gir medarbeidere trygghet for at «å prøve og feile» er viktig for at organisasjonen skal lære og utvikle seg videre. Det er viktigere enn før å se muligheter og tørre å ta beslutning basert på tilstrekkelig informasjon. Ledere som skal lykkes fremover tør å gi slipp, tilpasser seg hyppige endringer, er mer visjonære og engasjerte.

Kontakt Ellen Kjær
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg ringer deg så snart som mulig! Beste hilsen Ellen

Til toppen