En tegning av en agil organisasjon

Mulighet

Teknologiutviklingen skaper grobunn for nye virksomheter og nye forretningsmuligheter. Dette, i tillegg til raskt skiftende kundepreferanser, gir en uforutsigbarhet for det etablerte; konkurransefortrinn er ikke varige – de er «ferskvare». I lys av dette blir verdien av langsiktige strategier redusert, mens endringsevne og ledere som bygger moment bak rask tilpasning gir konkurransekraft. Agile organisasjoner med kapasitet for å raskere innovere og rekonfigurere produkter og tjenester til kundene, innehar egenskaper som er avgjørende fremover.

En person som skriver en tekst på en gammel skrivemaskin - en svært lite agil fremgangsmåte

Problem

Vi erfarer at produkt- og tjenesteutvikling er krevende og tar for lang tid i mange virksomheter. Dette viser seg på ulike måter. Beslutninger tas unødvendig høyt i hierarkiet – langt fra kundens ståsted. IT og forretning opererer i tydelige siloer og har for lite samhandling på tvers. Medarbeidere ser i begrenset grad hvilken verdi de bidrar med, og har ofte lavere påvirkningskraft enn hva deres kompetanse tilsier. Ledelsen bruker mye tid på å utforme langsiktige planer bygget på antakelser om stabile omgivelser, planer som tar for lang tid å gjennomføre og i mange tilfeller blir utdatert før de gir effekt.   

Fire personer som "fist-bumper"

Løsning

Agile organisasjoner setter kunden i fokus og kjennetegnes av ansvarlighet, smidighet og engasjement. Organisasjonsdesignet fremmer effektivitet og læring, og forsterker ønsket kultur. Prioritering og retning settes på et overordnet nivå, mens autonome team bryter ned initiativer i mindre og håndterlige oppgaver. Resultatet er en arbeidsmåte hvor tverrfaglige, autonome team jobber i iterasjoner på 2-4 uker, og har kundens stemme representert i hyppige leveranser.

Nysgjerrig på hvordan din organisasjon kan bli agil? Ta kontakt med Ellen for en uforpliktende prat!

Bli kontaktet
Head of Future Organizations

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen