Mulighet

I lys av den økende endringstakten vi har opplevd de siste årene, har måten vi jobber på blitt dramatisk endret. Ny teknologi muliggjør samarbeid digitalt på effektive måter, utvider markeder og krymper avstander. En ny generasjon ansatte har klare forventninger til autonomi, og setter krav til hensikt med arbeidet og samhold. Økt fokus på bærekraft stiller krav til organisasjoners troverdighet og samfunnsansvar, parallelt med økte myndighetskrav. I tillegg har digitaliseringen nådd et punkt der digitale tjenester ikke lenger er et konkurransefortrinn, men en hygienefaktor. Tilpasning til den nye hverdagen krever endring, og vi tror på å involvere og engasjere hele organisasjonen for et vellykket resultat. 

Problem

Vi ser ofte at den høye endringstakten gjør det krevende å gjennomføre gode endringsprosesser med vellykket sluttresultat. Organisasjoner møter utfordringer når de skal motivere ledere og medarbeidere til å gjennomføre endringer, i form av manglende forståelse og engasjement, frykt for det ukjente og en følelse av at det går for raskt. De ansatte forstår ikke endringens hensikt og sliter dermed med å forplikte og engasjere seg. Det oppstår også ofte negative følelser som kan kjennes ukomfortable og skumle i møte med det ukjente. Resultatet er saktegående prosesser med lite fokus på felles mål, og i verste fall en feilet prosess som kan gi svært negative utfall både på organisatorisk og medarbeidernivå. 

Løsning

Vi kombinerer vår kunnskap om endringsledelse med fokus på tidlig involvering av medarbeidere og hyppig iterasjon. Krav om endring av hverdagen får frem følelsene i oss. Med brukersentrert tilnærming vil man involvere tidligere og jobbe mot å forstå medarbeidernes rasjonelle og emosjonelle argumenter mot endring. Å jobbe aktivt med å bygge psykologisk trygghet gjør organisasjonene i stand til å møte endring med åpenhet. Vi fokuserer på å forstå organisasjonen, medarbeiderne og ledere og sammen definere endringsomfang, utfordringer og mulige løsninger. 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Linne Dale Midttømme
Senior Manager

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen