Mulighet

Tidligere rekrutterte man medarbeidere med nødvendige fagkunnskaper for å løse bedriftens oppgaver. I dag er informasjon kun et tastetrykk unna, og arbeidsgivere etterspør nå den ansattes evne til å anvende og videreutvikle kunnskap for å skape verdi. Dette gir muligheter for de ansatte til å fylle nye roller, løse andre oppgaver og interagere i tverrfaglige team og nettverk. Ledere kan skape resultater gjennom å fokusere mindre på kontroll og mer på tilrettelegging og utvikling av medarbeidere. De nye heltene er medarbeidere som er kritisk til egen jobbutførelse, som tør å prøve og feile for å oppnå kontinuerlig læring, samt ser sammenhenger og er bevisst på eget bidrag i verdikjeden.

En person som utforsker verden gjennom et Virtual Reality Headset

Problem

Vi erfarer at mange virksomheter har en kultur som ikke samsvarer med bedriftens strategiske retning. Ansattes forventninger til arbeidslivet endres kontinuerlig. Det stilles nye krav til ledere, samtidig som kravene til medarbeidere øker. Ansatte forventer læring, fleksibilitet og påvirkningsmulighet i sin arbeidshverdag. Det kan være utfordrende å lytte til og utvikle sine ansatte profesjonelt og personlig – og derav sliter mange med å beholde talent. Kampen om å få tak i de beste talentene er tidkrevende og kostbar, og det gjør kontinuerlig fokus på å utvikle og beholde ansatte stadig viktigere.

Fire medarbeidere som gir hverandre en high-five over et bord

Løsning

Bedriftene bør tydeliggjøre sin digitale kultur og forventningene til ansatte og ledere i denne konteksten. Vår tilnærming er å skape en digital kultur gjennom å identifisere målbildet, utforme en gjennomføringsplan og definere tiltak for å forsterke ønsket atferd. Den viktigste driveren for å lykkes er at ledere og nøkkelpersoner identifiseres og engasjeres. Hva som kreves av ledere og medarbeidere må konkretiseres, og gjenspeiles i rekruttering og utviklingsplaner. HR funksjonen må aktivt tilrettelegge for digitale verktøy som bidrar til å skape en helhetlig arbeidsplass. Det overordnede målet er å bli en lærende organisasjon, med medarbeidere som har rom og motivasjon til å drive bedriften fremover.

Finner du fremtidens medarbeidere og lederegenskaper like interessant som vi gjør?

Bli kontaktet
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg ringer deg så snart som mulig! Beste hilsen Ellen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du vite mer om hva vi gjør og motta invitasjoner til våre seminarer og arrangementer? Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Til toppen