Mulighet

Organisasjoner som realiserer mulighetene som ligger i mangfold vil kunne tiltrekke seg kompetanse og levere bedre i markedet. Kompetente medarbeidere vil ofte foretrekke en organisasjon som har en inkluderende kultur. Kunder vil ønske å handle med bedrifter som har et godt perspektiv på bærekraft og inkludering. Dermed vil både lønnsomhet og evne til å levere kunne påvirkes positivt. For å klare å utnytte det mangfoldet man har representert i organisasjonen, er det avgjørende at man skaper et klima der det er stor takhøyde for ulike meninger og friske meningsutvekslinger. På den måten vil mangfoldet av kunnskaper, interesser og verdier utnyttes og dermed representere en faktisk ressurs.

Problem

Bedrifter som ikke får til å markere seg med en tydelig profil på mangfold og inkludering vil kunne tape i konkurransen om de beste hodene. Kompetanse er en knapp ressurs og det er avgjørende å tiltrekke og utvikle denne smart. En inkluderende kultur med fokus på høy grad av psykologisk trygghet må gjenspeiles på alle nivåer i organisasjonen. Visjoner om mangfold i organisasjonen forblir ganske tomme dersom den psykologiske tryggheten, kompetansen og kulturen ikke er til stede og speiles i det daglige arbeidet. Uten en inkluderende kultur vil bedriftene kunne erfare at medarbeidere velger å gå til konkurrenter. I tillegg vil bedrifter se at de kan tape i konkurransen om kunder, partnere og leverandører. Rett og bærekraftig bedriftsprofil er stadig mer avgjørende i kjøpsbeslutninger og når partnerskap/samarbeid skal inngås.

Løsning

Vi mener det er viktig å øke bevisstheten om mangfold i bedriften - blant alle medarbeidere og blant ledere. Vi hjelper å skreddersy en løsning for involvering gjennom en kombinasjon av digital opplæring og workshops som skaper trygge rom for refleksjon og utveksling av erfaringer. Vår erfaring er at økt bevissthet er et nødvendig steg for å kunne møte et mangfold av medarbeidere med respekt - uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, seksuell identitet, personlighet eller fysiske/kognitive evner. Respekt og bevissthet er nødvendig for å bygge team og kultur med høy grad av psykologisk trygghet. I tillegg kan det være behov for å tydeliggjøre språkbruk og prosess for å tiltrekke seg et mangfold av ansatte, samt å jobbe aktivt med kompetanse i mangfoldsledelse.

Bli kontaktet
Ellen Kjær
Head of Future Organizations

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen