Mulighet

Smidige team kjennetegnes ved at de er autonome (selvstyrte), tverrfaglige, jobber tett på kunden og arbeider i sprinter med hyppige leveranser. Velfungerende smidige team​ kan gi mer fornøyde kunder gjennom økt brukerinvolvering, samt å bidra til en raskere innovasjonstakt som gir produkter som treffer ønsker og behov til kundene. Smidige team kan også gi gevinster i form av forretningsutvikling ved å belyse tiltak som kutter kostnader, finne bærekraftige løsninger og skape økt verdi ved å utnytte et større mulighetsrom. Ansatte som er en del av smidige team med høy grad av medbestemmelse og sosial støtte, rapporterer at de er motiverte og engasjerte på arbeidsplassen.

Problem

Det viser seg imidlertid ofte å være en utfordring å realisere mulighetene i praksis. For å kunne høste godene fra smidige team er det viktig at det legges til rette for at teamet kan fungere godt sammen. Forskning på teamarbeid viser en rekke uheldige effekter dersom teamarbeidet ikke fungerer optimalt, slik som økt sjanse for sosial loffing, gruppetenkning og konformitet. Teamarbeid kan altså føre til at teammedlemmene presterer dårligere og blir mindre kreative. Forskning viser også at teamarbeid kan føre til markant fall i IQ. Forskerne fant høy aktivitet i delen av hjernen som utløser angst og forvarsreaksjoner hos de som opplevde det største fallet. Når vi er klar over de negative påvirkningene teamarbeid kan ha, hvordan kan vi unngå fallgruvene og hjelpe de smidige teamene med å hente ut de positive effektene?

Løsning

I jakten på hva som gjorde team perfekte, brukte Google to år på å analysere mer enn 180 team. Med god hjelp fra forskningen til Amy Edmondson, oppdaget de at det er psykologisk trygghet som skaper perfekte team. Ved å skape psykologisk trygghet i et team, kan man minimere mange negative psykologiske aspekter. En smidig coach legger til rette for psykologisk trygghet ved å fasilitere teamet som helhet og gi støtte til enkeltmedlemmer, samt bidra til kontinuerlig utvikling, ved å veilede og støtte for smidige arbeidsmåter. En smidig coach hjelper med å skape trygge rom for å trå feil og legger til rette for gode diskusjoner, som øker takten for innovasjon og produktutvikling og dermed merverdi for selskapet.

Ønsker du å ta en uformell prat om hvordan en smidig coach kan hjelpe deg med å skape perfekte team? Ta kontakt med Elisabeth Elle Smelror for å høre mer om hvordan!

Bli kontaktet
Elisabeth Elle Smelror
Manager at Future Organizations

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen