Smidig organisering

Mulighet

Ny teknologi og nye forretningsmuligheter skaper behov for at bedrifter evner å endre seg raskere enn før. Det gjelder å kapre brukerinnsikt og anvende denne smart slik at bedriften kan øke sin konkurransekraft. I dag er verdien av langsiktige strategier redusert, og konkurransefortrinn anses mer som ferskvare. Å bygge endringsevne og ledere som klarer å realisere medarbeidernes potensiale kan gi organisasjonen kraft og retning. Smidige organisasjoner som evner å fokusere på å utvikle, teste og lære har egenskaper som er avgjørende fremover.   

Silo og kontroll

Problem

Vi erfarer at produkt- og tjenesteutvikling er krevende og tar for lang tid i mange virksomheter. Dette viser seg på ulike måter. Beslutninger tas unødvendig høyt i hierarkiet – langt fra de som kjenner kunden best. Ledelsen bruker mye tid på å utforme langsiktige planer og, prosjekter som tar for lang tid å gjennomføre og i mange tilfeller blir utdatert før de gir effekt. IT og forretning opererer i tydelige siloer og har for lite samhandling på tvers. Medarbeidere ser i begrenset grad hvilken verdi de bidrar med, og har ofte lavere påvirkningskraft enn hva deres kompetanse tilsier. En konsekvens kan bli at medarbeideropplevelsen blir svekket og faren for å miste kritisk kompetanse er stor.

Smidig

Løsning

Smidig organisering muliggjør at faktisk innsikt om brukerne legges til grunn for utvikling av produkter og tjenester. Tverrfaglige team setter kunden/brukeren i fokus gjennom å bryte ned utvikling i mindre oppgaver som tilgjengeliggjøres i hyppige iterasjoner. Teamene er myndiggjorte til å selv utvikle tjenester basert på brukerinnsikt, innenfor de overordnede føringene som finnes. Ledere er i større grad visjonære, setter retning og bidrar til å løse problemer – mens medarbeiderne kan oppleve større grad av engasjement og personlig utvikling gjennom økt grad av autonomi. Smidig arbeidsform er spesielt nyttig når det er behov for å raskt innhente og anvende innsikt - enten som en del av forretningsutviklingsprosesser, markedsarbeid, strategisk forbedringsarbeid eller digital utvikling av produkter og tjenester.

Bli kontaktet
Ellen Kjær
Head of Future Organizations

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen