supply chain representert ved et fugleperspektiv av trafikken i en by

Situasjon

Mange lærebøker innen supply chain management er skrevet innenfor et paradigme med relativt stabile kundebehov og lite variasjon i volum og produktmiks. Fokus har lenge vært å implementere KANBAN i verdikjeden der informasjon om volumuttak momentant blir gitt videre til foregående steg. Slik kan bedrifter redusere både sløsing og variasjon gjennom alle ledd, og holde produksjons- og logistiskkostnader lave.  

Mange avkjøringer på en motorvei

Problem

Dagens utfordring består i at kundebehov blir mer og mer unike. Vi ønsker større variasjon av produkter og vil dessuten ha disse levert på et sted bestemt av oss.  Dette er i stor grad positivt for bedrifter fordi nye produkter skaper nye inntekter, men med dette følger hyppigere ombytter i volum og produktmiks. Volatilitet er den nye, og til en viss grad, ønskede forutsetningen. Dette setter økte krav til hele verdikjeden, i tillegg til tilstøtende funksjoner som salg og markedsføring. Evne til å proaktivt kunne svare opp endringer i etterspørsel blir viktig. Dette kan imidlertid vanskelig la seg gjøre i en verden der salgsfunksjonen har utelukkende ansvar for vekst, mens ansvar for kostnadsreduksjoner typisk er ilagt produksjon og logistikk.

Flyvende drone som en del av fremtidens supply chain

Løsning

Løsningen er å sette til verks en mer tilpasningsdyktig verdikjede. Next-Gen Supply Chain forutsetter bedre analyse av data i realtid og en mer smidig organisering av oppgaver og mål på tvers av funksjoner. I tillegg må det gis grunnlag for flere desentrale beslutninger. Verdikjeden må til enhver tid settes i stand til å kunne finne optimale forholdet mellom operasjonell- og alternativ kostnad for bedriften. Operative ledere må dessuten gis mandat til å kunne rekonfigurere sitt leverandørnettverk ut fra de til enhver tid gjeldene kundebehov. Således bygger Next-Gen Supply Chain på rammeverket fra «Rightshoring» i form av lokasjon- og leverandørsanalyse, men også «Digital Operational Excellence» i form av å utnytte tilgjengelig data for å fange opp muligheter.

Ta kontakt for å høre hvordan best kombinere alle tre for å skape den beste driftsmodellen for ditt foretak.

lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Hartmann
Head of Knowit Insight Norge

Ønsker du invitasjoner til våre seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen