supply chain representert ved et fugleperspektiv av trafikken i en by

Situasjon

Mange lærebøker innen supply chain management er skrevet innenfor et paradigme med relativt stabile kundebehov og lite variasjon i volum og produktmiks. Fokus har lenge vært å implementere KANBAN i verdikjeden der informasjon om volumuttak momentant blir gitt videre til foregående steg. Slik kan bedrifter redusere både sløsing og variasjon gjennom alle ledd, og holde produksjons- og logistiskkostnader lave.  

Mange avkjøringer på en motorvei

Problem

Dagens utfordring består i at kundebehov blir mer og mer unike. Vi ønsker større variasjon av produkter og vil dessuten ha disse levert på et sted bestemt av oss.  Dette er i stor grad positivt for bedrifter fordi nye produkter skaper nye inntekter, men med dette følger hyppigere ombytter i volum og produktmiks. Volatilitet er den nye, og til en viss grad, ønskede forutsetningen. Dette setter økte krav til hele verdikjeden, i tillegg til tilstøtende funksjoner som salg og markedsføring. Evne til å proaktivt kunne svare opp endringer i etterspørsel blir viktig. Dette kan imidlertid vanskelig la seg gjøre i en verden der salgsfunksjonen har utelukkende ansvar for vekst, mens ansvar for kostnadsreduksjoner typisk er ilagt produksjon og logistikk.

Flyvende drone som en del av fremtidens supply chain

Løsning

Løsningen er å sette til verks en mer tilpasningsdyktig verdikjede. Next-Gen Supply Chain forutsetter bedre analyse av data i realtid og en mer smidig organisering av oppgaver og mål på tvers av funksjoner. I tillegg må det gis grunnlag for flere desentrale beslutninger. Verdikjeden må til enhver tid settes i stand til å kunne finne optimale forholdet mellom operasjonell- og alternativ kostnad for bedriften. Operative ledere må dessuten gis mandat til å kunne rekonfigurere sitt leverandørnettverk ut fra de til enhver tid gjeldene kundebehov. Således bygger Next-Gen Supply Chain på rammeverket fra «Rightshoring» i form av lokasjon- og leverandørsanalyse, men også «Digital Operational Excellence» i form av å utnytte tilgjengelig data for å fange opp muligheter.

Ta kontakt for å høre hvordan best kombinere alle tre for å skape den beste driftsmodellen for ditt foretak.

lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Hartmann
Head of Knowit Insight Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen