time-lapse foto av trafikken på en vei

Situasjon

Operational Excellence er ofte sett på som videreføring av Lean – eller kanskje selve målet med et Lean-program. Kontinuerlig forbedring og god drift blir en del av kulturen i en organisasjon. Det er lite i veien for et slikt syn isolert sett, men det ikke lenger tilstrekkelig i dagens digitale verden. Konkurransefortrinn er ikke lenger varige, behov endrer seg i høyere takt. Evnen til å innovere og rekonfigurere blir viktigere sammenliknet med å drive kontinuerlig forbedring på eksisterende forretningsmodell. 

Industriell produksjon

Problem

For å imøtekomme krav om høyere innovasjonstakt, er det behov for å utnytte data på tvers av funksjoner og prosesser i større grad. Fremtidens arbeid med operational excellence bør inneha et digitalt preg.  Data som finnes i for eksempel HR, finans, IT, logistikk og salgsprosessene inneholder verdifull innsikt. Denne informasjonen blir sjelden gjort tilgjengelig på en god måte. Konsekvensen kan være at sentrale flaskehalser i egne prosesser, så vel som muligheter innen relevante kundesegmenter, ikke blir fanget opp. Følgelig kan bedrifter lett miste sine konkurransefortrinn.

Dashboard på pc-skjerm som viser nøkkeltall (KPI) i sanntid

Løsning

Løsningen for mange bedrifter vil være å utforske hvordan Digital Operational Excellence er en forutsetning for å lykkes med digital transformasjon. Med dette mener vi agilt forbedringsarbeid på tvers av funksjoner som i større grad analyserer store mengder data for å kunne gi riktige anbefalinger til endring og innovasjon. Tilnærmingen gir bedriftsledere svar på hvilken type teknologi som er best egnet for å løse deres utfordringer, samt hvordan data kan utnyttes til å fange nye muligheter i markedet, forbedre prosesser, øke kompetanse og styrke samhandling mellom funksjoner.

Vi viser hvordan, og tar gjerne et uforpliktende møte for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.

lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Hartmann
Head of Knowit Insight Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen