time-lapse foto av trafikken på en vei

Situasjon

Operational Excellence er ofte sett på som videreføring av Lean – eller kanskje selve målet med et Lean-program. Kontinuerlig forbedring og god drift blir en del av kulturen i en organisasjon. Det er lite i veien for et slikt syn isolert sett, men det ikke lenger tilstrekkelig i dagens digitale verden. Konkurransefortrinn er ikke lenger varige, behov endrer seg i høyere takt. Evnen til å innovere og rekonfigurere blir viktigere sammenliknet med å drive kontinuerlig forbedring på eksisterende forretningsmodell. 

Industriell produksjon

Problem

For å imøtekomme krav om høyere innovasjonstakt, er det behov for å utnytte data på tvers av funksjoner og prosesser i større grad. Fremtidens arbeid med operational excellence bør inneha et digitalt preg.  Data som finnes i for eksempel HR, finans, IT, logistikk og salgsprosessene inneholder verdifull innsikt. Denne informasjonen blir sjelden gjort tilgjengelig på en god måte. Konsekvensen kan være at sentrale flaskehalser i egne prosesser, så vel som muligheter innen relevante kundesegmenter, ikke blir fanget opp. Følgelig kan bedrifter lett miste sine konkurransefortrinn.

Dashboard på pc-skjerm som viser nøkkeltall (KPI) i sanntid

Løsning

Løsningen for mange bedrifter vil være å utforske hvordan Digital Operational Excellence er en forutsetning for å lykkes med digital transformasjon. Med dette mener vi agilt forbedringsarbeid på tvers av funksjoner som i større grad analyserer store mengder data for å kunne gi riktige anbefalinger til endring og innovasjon. Tilnærmingen gir bedriftsledere svar på hvilken type teknologi som er best egnet for å løse deres utfordringer, samt hvordan data kan utnyttes til å fange nye muligheter i markedet, forbedre prosesser, øke kompetanse og styrke samhandling mellom funksjoner.

Vi viser hvordan, og tar gjerne et uforpliktende møte for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.

Kontakt oss
Kristian Kjernsmo
Head of Next Generation Operating Model
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg ringer deg så snart som mulig! Beste hilsen Kristian

Til toppen