Skyskraper som reflekterer en klar himmel

Situasjon

Hvert år inngås det 30-50 000 oppkjøp eller sammenslåinger globalt. Troen på at to selskap sammen, yter bedre enn hver av selskapene for seg er gjerne driveren for oppkjøpet. Motivene kan variere, men de mest vanlige synergiene man ønsker å oppnå er bedre inntektsstrømmer, lavere kostnader, bedret finansiell kapasitet eller tilgang på nye markeder, ressurser eller eiendeler.

Forretningspersom som analyserer finansielle data på en laptop

Problem

Flere studier har vist at mellom 70 og 90% av oppkjøp og sammenslåinger klassifiseres som mislykket. Grunnen er at selskapene ikke evner å realisere de fordelene som lå til grunne for beslutningen. En forklaring er at mange organisasjoner tror de kan håndtere oppkjøp og sammenslåing oppå de eksisterende, daglige aktivitetene. Det fører til at store urealiserte gevinster og dermed også en mindre vellykket integrasjon.

To forretningspersoner som high-fiver

Løsning

Suksessfull integrasjon krever et helhetlig overblikk og forståelse for selskapene og markedet. Forventningene må være krystallklare og velartikulerte, og høre sammen med en gjennomtenkt integrasjonsplan. Her er det viktig å involvere og koordinere de riktige menneskene. Videre er det essensielt å forstå at selskap oftest handler om menneskene som driver det, og dermed fokusere på å ivareta nøkkelansatte og bygge en enhetlig kultur. Kombinert med god risikohåndtering og kommunikasjon, er dette veien til en vellykket integrasjon.

lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Hartmann
Head of Knowit Insight Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen