Skyskraper mot åpen himmel

Situasjon

For mange virksomheter utgjør kjøp av varer og tjenester opp mot to tredjedeler av den totale kostnadsbasen. En velfungerende innkjøpsavdeling som jobber strukturert med å hente ut bunnlinjeeffekter ved å redusere kostnader og etablere verdiskapende leverandørsamarbeid er derfor av høy strategisk viktighet.

Utfordringen med strategisk innkjøp som et sjakkbrett

Problem

Mange større virksomheter har etablert sentralt organiserte innkjøpsorganisasjoner og kategoristrukturer med mål om å identifisere og utnytte skalafordeler på tvers av forretningsområder. På tross av dette sliter mange virksomheter med å hente ut gevinstpotensialet som identifiseres. Dette skyldes vanligvis flere aspekter, men ofte ser vi at en sentral driver for utfordringene knytter seg til samarbeidet mellom den sentrale innkjøpsavdelingen og forretningsområdene.

Prosess for strategisk innkjøp som tegnes på en tavle

Løsning

For å hente ut det fulle gevinstpotensialet må tradisjonelle mekanismer som kategoristrategier og etablering av rammeavtaler utarbeides og forankres i tettere samarbeid med forretningsområdene. For å lykkes må innkjøpsavdelingen jobbe frem et tydelig mandat for å drive frem forbedring, samt gode prosesser som understøtter tett samarbeid med forretningsområdene.

lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Hartmann
Head of Knowit Insight Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen