Mulighet

Selskapene som presterer best i sine respektive markeder er bevisste på hvordan de jobber med kundeinvolvering, -data og sitt interne samarbeid for å identifisere og levere økt kundeverdi. Enten dette skjer gjennom ekstern bistand i form av prosjekter, mer systematisk kompetanseheving eller ansettelsen av eksterne produktledere og -coacher, er mulighetene enorme for å øke verdien og varigheten av kundeforhold. Høy kundeverdi kan bidra til å skape ambassadører som bidrar til styrket renommé og bredere kundetilgang. Avdelinger som leverer på dette, blir gjerne trukket frem som foregangseksempler som andre deler av selskapet kan trekke inspirasjon fra. 

Problem

Solid kvalitativt utforskningsarbeid er ofte tidkrevende. God kvantitativ dataanalyse forutsetter både effektiv kapring og fortolkning – men også at man evner å stille de rette spørsmålene, da det ofte er bruken av, og ikke tilgangen på, data virksomheter finner mest utfordrende. Med ulike arbeidsmåter på tvers av virksomhetsområder og avdelinger erfarer vi i Knowit at også innsiktsdelingen som skal sikre en felles situasjonsforståelse også kan by på utfordringer. En nøkkelfunksjon som gjerne driver flere av de ovennevnte forholdene er produktlederen (Product Manager), men tilgang på denne kompetansen er begrenset – og det er ofte krevende å gjøre alvor av de alternative løsningene.

 

Løsning

I Knowit har vi lang erfaring med å videreutvikle og forbedre produkter, tjenester og de tilhørende brukeropplevelsene. Vi bidrar typisk gjennom prosjektstøtte fra et av våre tverrfaglige team, kompetanseheving for ledelse og nøkkelressurser fra våre coacher, eller utlån av en Product Manager. Arbeidet spenne fra kartlegging av marked og viktigste behov til design og implementering av de nødvendige forbedringsinitiativene som skaper økt kundeverdi og –lojalitet. Har du et produkt eller en tjeneste du ønsker å vurdere eller forbedre? Opplever du endringer i kundepreferanser eller ser bevegelser fra konkurrentene dine? Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

 

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!
Vemund Rudshagen
Senior Manager, Knowit Insight vemund.rudshagen@knowit.no

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen