Mulighet

Uansett hva som driver en krise, vil det være viktig for selskaper å respondere – hensiktsmessig, med rett styrke og tidsnok. Fordi en resesjon ofte er assosiert med svekket markedsaktivitet, er mange lederes instinkt naturlig nok å raskt identifisere de mest hensiktsmessige områdene for besparelser. Dette er viktig – men tøffere tider kan også fungere som en drivkraft for å skape nye produkter og tjenester.  

Vi mener at det kan være kontraproduktivt å ikke legge tilstrekkelig vekt på mulighetene kriser åpner opp for. Både med hensyn til grep som på kort sikt mitigerer negative konsekvenser, og det som på lengre sikt gjør at man kan oppnå betydelig økt konkurransekraft. “Innovasjon er evnen til å se endring som en mulighet, og ikke en trussel”, sa Steve Jobs. En rekke funn viser at selskaper som kommer ut av krisetider med nye inntektsstrømmer oppnår høye verdsettelser. En McKinsey-rapport har vist at dette kan resultere i en 17% høyere aksjonæravkastning (TRS) og at prestasjonen i forhold til konkurrenter fortsetter å øke i tiden etter krisen. 

Problem

Likevel ser vi at det ofte er krevende for mange å prioritere nok tid og ressurser til å vurdere og vekte mulighetene. Det er ikke så rart, fordi det fordrer et mindset, en markedsinnsikt, og en åpenhet for en ny måte å jobbe på.  

Vi tror også at en grunn er synet mange har på innovasjon: tradisjonelt betraktes innovasjon som aktiviteter man utfører for å forstå hva selskapet kan livnære seg av på lengre sikt. Men sannheten er at innovasjon er vel så viktig å beherske for å se nye måter selve kjernevirksomheten kan holde seg relevant på. Det kan dreie seg om en forbedret forretningsmodell som gjør at man omgår utfordringer med forsyningskjedene, eller en endret driftsmodell som lar oss levere våre produkter til kundene på en litt annen måte. 

Løsning

I Knowit jobber vi skulder til skulder med kundene våre, og bidrar med relevant domenekompetanse for å kapre nødvendig innsikt om kundene, markedet som helhet og scenarier for fremtiden. Vi fasiliterer lettbeinte prosesser og driver kompetanseheving for at ledere og sentrale deler av virksomheten raskt skal evne å ta i bruk nye måter å tenke og jobbe på. Vi hjelper deg med å forstå hva som er de største fare- og mulighetsområdene, beste tilnærming for å adressere disse initielt, samt hvordan organisasjonen din på egen hånd kan fortsette å benytte en beste-praksis tilnærming i fremtiden. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale. 

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!
Vemund Rudshagen
Senior Manager, Knowit Insight vemund.rudshagen@knowit.no

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen