Mulighet

I dagens markedslandskap er det både viktigere og mer krevende enn noensinne å holde seg relevant. Samtidig kan dette arbeidet åpne opp for å bli en markedsleder. Uansett ambisjon, erfarer vi at det er helt essensielt å jobbe mot å fortløpende kunne oppdage udekkede behov hos målgruppen din, identifisere nye, potensielle målgrupper og vurdere helt nye produkter og tjenester. Mange ser mot å ta i bruk ny teknologi eller bruke data på en smartere måte.  Dette er et viktig steg, men ikke tilstrekkelig. Å velge en tilpasset organisering, interne arbeidsprosesser og ikke minst å utvikle en kultur med et riktig mindset og kompetanse hos ledere og nøkkelressurser er også essensielt. Ved å lykkes med dette kan organisasjoner imøtegå en ukjent fremtid – på egenhånd. 

 

Problem

Vi opplever at flere virksomheter hindres fra å fremtidssikre seg gjennom kontinuerlig innovasjon på grunn av to hovedutfordringer: For det første er utviklingen av disse kapabilitetene sammensatt. Det forutsetter en evne til å balansere et hensyn til vurdering og forbedring av dagens kjernevirksomhet med en utforskning av nære og mer radikale eksterne satsninger. Dette krever to ulike og motstridende fokus i parallell – noe som er krevende og nytt for mange. For det andre består både praksis og tilbudet fra flere av våre konkurrenter av midlertidige, prosjektbaserte oppdrag, der kun deler av utfordringen løses isolert. Dette gjør ikke organisasjoner i stand til å jobbe systematisk og kontinuerlig med innovasjon på egenhånd. Her tenker vi i Knowit litt annerledes. 

 

Løsning

Vi i Knowit kan teknologi, mennesker og forretning. Fordi vi eksisterer for å skape et bærekraftig og mer humant samfunn basert på digitalisering og innovasjon, jobber vi for at virksomheter skal kunne oppdage og skape verdi på egenhånd. Vi bidrar med domene-, fagkompetanse, markeds- og kundeinnsikt, og vi er opptatt av å jobbe skulder til skulder med kundene våre. Målet vårt er å sikre at du som leder og organisasjonen din utvikler evnen til å kontinuerlig oppdage områder for forbedring og mulige innovasjonsområder, sikre felles forståelse, opparbeider den nødvendige kompetansen og implementerer mekanismer for å løpe raskere. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!
Vemund Rudshagen
Senior Manager, Knowit Insight vemund.rudshagen@knowit.no

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen