Mulighet

Harvard-professoren Clayton Christensen er en av flere som har pekt på den etablerte 70/20/10-regelen for innovasjon som driver for langvarig lønnsomhet og konkurranseevne. Den sier at mesteparten av organisasjonens ressursbruk bør ligge på kjernevirksomhet, om lag en femtedel på nyutvikling og en viss andel på radikal innovasjon mot nye markeder. Studier har pekt på at på lengre sikt er avkastningen invers – at nettopp radikal innovasjon mot nye markeder kan stå for brorparten av inntjeningen. Vi mener at flere selskaper enten burde rigge seg for lønnsomhet på lang sikt, løpende komme opp med nye idéer eller følge beste-praksis metode for å forstå hvorvidt en eksisterende idé burde se dagens lys. 

Problem

Med begrenset tid og ressurser utover kjernevirksomhet og daglig drift, erfarer vi at selskaper finner det krevende å prioritere denne type arbeid. Å følge en prosess som faktisk kaprer innsikt, reduserer risiko og gir en klar anbefaling for beste valg er også noe flere har nytte av ekstern bistand til. Videre ser vi at mange ledere kan dra nytte av støtte til å utfordre kollegers mindset og synliggjøre viktigheten av denne type arbeid. 

Løsning

I Knowit er vi kompromissløse i hensynet til helhet og samspill mellom mennesker, organisering og teknologi. Vi jobber tett med sluttkunder og partnere for klientene våre, og bistår bredt i innovasjonsarbeid avhengig av behov: Fra total portefølje- og programstyring for løpende utforskning, prioritering, ressursallokering og oppfølging av flere innovasjonstiltak i parallell, til mer spiss prosjektstøtte eller gjennomføringskraft. Her bistår vi typisk med forretningsmodelldesign, praktisk testing, Go-to-Market-strategier, produktutvikling og kommersialisering. Har du en idé du ønsker å validere, behøver kreativ inspirasjon eller ønsker du å rigge selskapet ditt for å gå en usikker fremtid i møte? Ta kontakt nedenfor for en uforpliktende prat. 

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!
Vemund Rudshagen
Senior Manager, Knowit Insight vemund.rudshagen@knowit.no

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen