Tydeliggjør retning for å lykkes

Mulighet

Alle virksomheter eksisterer for et formål – noe man ønsker å få utrettet eller skape. Mange organisasjoner bruker derfor mye tid på å utforme selskapets visjon og strategi. Organisasjoner som evner å tydeliggjøre sin retning –og virkelig samkjøre hele virksomheten mot sine definerte mål– presterer betydelig bedre enn andre.

Strategien må ikke bli et dokument som havner i en skuff

Problem

Til tross for dette feiler over halvparten av alle strategiimplementeringer. “Strategien må ikke bli et dokument som havner i en skuff” sies ofte, men likevel sier i snitt 90% av ansatte at de ikke forstår selskapets strategi eller hvordan de kan bidra til å nå de formulerte målsettingene. I tillegg tror over 50% av medarbeidere at de vil bli mer produktive hvis de forstår hvordan oppgavene deres påvirker selskapets mål.

Dette skyldes i stor grad suboptimal kommunikasjon av mål og aktiviteter på tvers av nivåer og områder, begrenset eierskap til strategien samt enten feil eller for spredt fokus. En konsekvens er at organisasjonens omstillingsevne lider - noe som er svært uheldig i dagens raskt endrede markedslandskap.

Løsningen kan være OKR

Løsning

God målstyring ved bruk av Objectives & Key Results (OKR) kan øke virksomheters effektivitet og konkurranseevne betydelig. Ved å fastsette kortsiktige mål i tråd med selskapets strategi, definere ønskede og målbare resultater samt justere kursen hyppig og ved behov, kan OKR bidra til bedre informert og forankret prioritering; skjerpet fokus og innsats på tvers av virksomheten; samt økt medarbeidertilfredshet gjennom kjennskap og eierskap til målsettinger – så medarbeidere forstår hva som er viktigst og hvordan de kan bidra.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristoffer Biørnstad
Head of Strategy & Innovation
Til toppen