Ambisjonsnivå for digitaliseringen

Alle virksomheter gjennomgår en eller annen form for digitalisering eller digital transformering i dag. Hva er ambisjonen for din virksomhet? Vil dere transformere selskapet digitalt, eller er strategien kun å digitalisere? Forskjellen ligger i begrepet transformere.

For å gjøre en fullskala digital transformering av alle komponenter i selskapet, fra driftsmodell til infrastruktur. Da må man stille seg noen viktige spørsmål. Hva selger vi? Til hvem? Hvordan når vi markedet på beste måte?

Hvis målet kun er å digitalisere. Da ligger fokus på å optimalisere eksisterende tjenester, produkter og prosesser ved hjelp av digital teknologi og riktig kompetanse.

Vi hjelper deg å dele opp transformeringen i håndterbare deler.

I Knowit har vi utviklet en modell og arbeidsprosess for hvordan du starter og driver endringsarbeidet. Vi fokuserer på viktige kjernekompetanser, som man minst må ta høyde for når man åpner døren for en digitalisering eller digital transformering. 

Digital Transformering

Fremtidens selskap

Digital transformering er ikke å «digitalisere eller dø». Men du må bestemme hvilken takt det skal skje i, basert på bransje, konkurrenter, kunder og organisasjonens endringsevne. Fremtidens selskap er ikke bare digitale, men også innovative ut over kundens forventninger, globalt integrerte og villige til å endre på forretningsmodellen når dette kreves. Det blir stadig vanskeligere å differensiere seg kun med produkter og tjenestefordeler.

Knowits beste råd

  1. Digital transformering må komme fra toppen.
  2. Selskapskulturen er sentral og ofte nøkkelen til transformering.
  3. Forstå hele den kommersielle verdien av de digitale kanalene – og følg opp disse.
  4. Definer klare KPI-er og ambisiøse mål, som hele virksomheten deler.
  5. Den digitale strategien ER selskapsstrategien.
  6. Skap en dyp forståelse for kundene og samarbeidspartnerne.
  7. Ansett dyktig digital kompetanse, og skap tydelige roller og ansvar.
  8. Forstå det digitale landskapet.
  9. Teknologi er en forutsetning for fremtidig (digital) suksess – ikke bare en kostnad.
  10. Digital transformering = Smidig transformering.
Hva kan vi hjelpe deg med?
Petter Hellevik
CEO Knowit Amende
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at vi skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Vi vil ringe deg opp så snart som mulig!

Til toppen