Stair

Digital transformasjon blir stadig viktigere for å holde følge med utviklingen

I dag må innovasjonstempoet i bedrifter og organisasjoner være høyt for å kunne opprettholde konkurranseevnen. Digital innovasjon har et stort potensial med mange muligheter. Det betyr at IT, som for ikke så lenge siden var en støttefunksjon, nå har blitt selve kjernen i virksomheten.

Å kunne knytte sammen virksomhet og teknologi blir stadig viktigere, og i mange tilfeller fører digital innovasjon til at det skapes helt nye forretningsmodeller som påvirker hele virksomheten.

Working and having a laugh

Digital transformasjon skaper gjennomgripende endring

Digital transformasjon er noe mer enn bare ett enkelt digitaliseringsprosjekt, og påvirker hele selskapet. Ved å utnytte digital teknologi dannes det grunnlag for nye forretningsprosesser og kundeopplevelser som oppfyller endrede forretningsbehov og markedskrav.

Det er en strategisk, kundedrevet endring som påvirker alle deler og enheter i selskapet. Ofte kreves det en gjennomgående organisatorisk endring i forbindelse med implementeringen, som begynner og slutter med kundens brukeropplevelse.

Post its on wall

Hva er ditt ambisjonsnivå for digitalisering?

Hva er ambisjonen for din virksomhet? Hvis målet kun er å digitalisere enkelte deler, må fokuset være å optimalisere eksisterende tjenester, produkter og prosesser ved hjelp av digital teknologi og riktig kompetanse. Skal du derimot gjennomføre en fullskala digital omstilling av alle komponenter i selskapet, fra driftsmodell til infrastruktur, må omfattende spørsmål behandles. Hva selger vi? Hvordan er samspillet med kunden? Hvordan når vi markedet best mulig?

Det første steget ved all digitalisering og digital omstilling er å prioritere strukturer og prosesser som er nødvendige for å fremme digital modning og oppmuntre til innovasjon. Her kan vi hjelpe deg – kontakt oss gjerne for en diskusjon!

Walking shadow on the street

Viktig å huske ved digital transformasjon

  1. Digital omstilling må komme fra toppen.
  2. Bedriftskulturen er sentral og ofte nøkkelen til omstilling.
  3. Forstå hele den kommersielle verdien av dine digitale kanaler – og følg dem opp.
  4. Definer klare KPI-er og mål som hele virksomheten deler.
  5. Den digitale strategien ER selskapsstrategien.
  6. Få en dyp forståelse av kunder og samarbeidspartnere.
  7. Ansett digital kompetanse og definer tydelige roller og ansvarsområder.
  8. Forstå det digitale landskapet.
  9. Teknologi er en forutsetning for fremtidig (digital) suksess – ikke bare en kostnad.
  10. Digital omstilling = smidig omstilling.

Enkle digitale tjenester med raskt utbytte

Vi har samlet noen workshoper og tjenester som vi ser at kundene våre kontinuerlig etterspør. Trenger du en rask brukertest, men har ikke tid til å gjøre det selv? Eller har du behov for at teamet ditt blir bedre til å kommunisere? Sammen skaper vi verdi - gjennom godt etablerte rammeverk, raske leveranser, til en fast pris - alle tjenestene leveres digitalt.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristoffer Gudmundsen
CEO, Knowit Solutions Amende
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen