Måling og analyse

Måling og analyse

Det er når du blir virkelig godt kjent med kundene dine, og finner ut hvilke behov og ønsker de har, at du ser hva som er mest lønnsomt og effektivt. Dyktige rådgivere kombinert med ledende analyse- og målingsverktøy for web og mobil gir deg beslutningsgrunnlaget du trenger. 

 

Cloud Analytics

De fleste beslutninger som tas i dag forankres i en eller annen form for datagrunnlag. Når vi oppsummerer tjenestene i Cloud Analytics, så handler det om hva som utgjør datagrunnlaget for beslutningene vi tar, og hvordan vi evner å analysere og forstå disse dataene.

Datavisualisering

Datavisualisering

Når data samles ett sted og presenteres på en visuelt behagelig måte, er det lettere å se flere sammenhenger og mønstre. Datavisualisering gir deg raskere svar på viktige spørsmål. Vi er eksperter på datavisualisering, dashboards og Google 360-suiten. Gjennom Google Data Studio kobler vi data fra ulike kilder og du får en visuell oversikt som rett og slett gjør det enklere å ta datadrevne beslutninger. 

En sømløs kundereise

En sømløs kundereise

Vi legger alle fra oss digitale spor som kunde når vi navigerer mellom nettsted, apper og sosiale medier. Dette gir deg verdifull innsikt om våre preferanser og atferd. Hver gang en kunde kontakter deg gjennom forskjellige kanaler, skapes det muligheter for dialog og en forbedret kundeopplevelse. La oss kartlegge og analysere kontaktpunktene i kundereisen og sørge for at det er et samspill mellom dem. Samtidig finner vi kreative måter å lage brukersentrerte løsninger som er basert på målgruppens behov.

Brukertesting

Brukertesting

Brukertesting er den beste måten å teste om det du har tenkt til å lage faktisk treffer på konkrete behov hos kundene dine. Man kan brukerteste absolutt alt. Virkelig. Logoer, materialvalg, papirprototyper, kampanjeforslag, prototyper, webløsninger og mobilapplikasjoner. Hvordan vi skal teste avhenger av hvor langt du har kommet med løsningen din, hva du ønsker å oppnå med resultatet og i hvilken grad du har muligheter til å gjøre endringer på det du tester på. Knowit har lang erfaring med brukertesting både gjennom tradisjonelle lab-tester og geriljatesting, til fokusgrupper og enkeltintervjuer.

Bærekraftige løsninger

Bærekraftige løsninger

Bærekraftige løsninger handler om å være relevant og lønnsomt også på lang sikt. Vi må derfor alle hjelpe hverandre til å lage smartere, grønnere og bedre løsninger. Vi kan forsikre deg om at vi også bidrar til det grønne skiftet ved å utfordre det tradisjonelle og etablerte ved å jobbe med sirkulærøkonomi, bærekraftige produkter, teknologier og forretningsmodeller. Med velutviklede metoder og erfarne konsulenter hjelper vi deg med å utvikle grønnere strategier og digitale løsninger basert på bærekraftig tenkning.

Take on Tomorrow

Take on Tomorrow

Viktige perspektiver på effektivisering, vekst og innovasjon. Take on Tomorrow vinkler aktuelle problemstillinger ut ifra et ledelsesperspektiv.

Karriere

Bli med på laget

Er du som oss og synes data og innsikt er noe av det mest spennende å jobbe med? Knowit er et selskap der kreativitet og innovasjon gjennomsyrer alle fagområder, også det som handler om data. Grip muligheten til å vokse mens du får flotte kolleger rundt deg som du kan lene deg på.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kjersti Hellerud
Sales, Knowit Stavanger
Til toppen