Før du implementerer AI-løsninger eller funksjonalitet i et CRM-system, er det flere aspekter du bør tenke på:

Formål

Det er ikke lov å behandle personopplysninger uten et formål. Du må vite hva personopplysningene skal brukes til og hvorfor det er nødvendig å behandle dem. Du må ha et klart og spesifikt formål med å bruke AI i CRM-systemet, og sikre at det er i tråd med virksomhetens mål og verdier. Du må også informere kundene om formålet med AI-bruken, og hvordan det vil påvirke dem. Formålsbeskrivelsene skal være konkrete, presise og forståelige for alle berørte.

Samtykke

Du må innhente gyldig samtykke fra kundene før du behandler deres personopplysninger ved hjelp av AI. Samtykket må være frivillig, informert, uttrykkelig og spesifikt. Du må også gi kundene mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke når som helst, uten negative konsekvenser.

Datakvalitet

Du må sikre at personopplysningene du bruker i AI-løsningen er relevante, korrekte, oppdaterte og fullstendige. Du må også begrense mengden av personopplysninger du samler inn og lagrer, og slette dem når de ikke lenger er nødvendige.

Datasikkerhet

Du må beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endring, sletting eller tap. Du må bruke egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre datasikkerhet, som for eksempel kryptering, pseudonymisering, brannmurer, passord, tilgangskontroll og sikkerhetskopiering.

Ansvarlighet

Du må være ansvarlig for hvordan du bruker AI i CRM-systemet, og kunne dokumentere at du overholder kravene i personopplysningsloven. Du må også gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) før du implementerer AI-løsningen, for å identifisere og redusere mulige risikoer for personvernet.

Gjennomsiktighet

Du må være transparent om hvordan du bruker AI i CRM-systemet, og hvilke konsekvenser det har for kundene. Du må gi kundene tydelig og forståelig informasjon om hvilke personopplysninger du behandler ved hjelp av AI, hvordan du behandler dem, hvem du deler dem med, hvilke rettigheter de har, og hvordan de kan kontakte deg eller Datatilsynet hvis de har spørsmål eller klager.

Rettferdighet

Du bør sikre at AI-løsningen ikke diskriminerer eller skader kundene på noen måte. Du bør teste og evaluere AI-løsningen regelmessig for å oppdage og rette opp eventuelle feil, skjevheter eller urettferdige resultater. Du bør også gi kundene mulighet til å utfordre eller be om en manuell gjennomgang av automatiserte beslutninger som påvirker dem.

 

Våre sikkerhets- og personverneksperter kvalitetssikrer prosessen og bistår dere med implementering av AI tilpasset til deres behov og i henhold til gjeldende lovverk. Med vår hjelp vil dere kunne implementere AI på en trygg og effektiv måte som vil kunne øke både kundetilfredshet og lojalitet.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stine Strandvik
Avdelingsleder for CRM
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen