Bilvindu

Utfordring:

Bertel O. Steen Detalj er en av Nordens største aktører innen salg og servicetjenester for personbiler og varebiler. De representerer syv ulike personbilmerker og er til stede med 45 bilforhandlere og verksteder fra Kristiansand i sør til Verdal i nord.

Kundeadferden innen bilsegmentet har endret seg dramatisk. Hele 92% av bilkjøpere bruker i dag søk for å lære og orientere seg før de besøker en fysisk bilforhandler.

Et tidlig innsiktsarbeid avdekket at Bertel O. Steen ikke ble oppfattet veldig fremtidsrettet. Majoriteten av kunder kan lite og er heller ikke veldig interesserte i bil. De ønsker å ta veloverveide valg, men er usikre på om de kan stole på en bilforhandler som rådgiver.

Med utgangspunkt i kundenes ønsker og behov, og med støtte i en ny nettside, ønsket Bertel O. Steen Detalj forsterke merkevaren og reposisjonere seg som en relevant og troverdig aktør, som gjør det enkelt for kundene å tilegne seg kunnskap og ta gode valg.

Bil sett ovenfra

Løsning:

I tillegg til SEO og innhold, bidro Knowit Experience med rådgivere innen utvikling, design, analyse, CRO og e-handel. Dette ga oss en unik mulighet til å sette søkelys på organiske prestasjoner allerede på skissestadiet.

Gjennom en smidig arbeidsmetodikk, hvor SEO og innhold var delaktig, fikk vi sikkerstilt at ny teknisk løsning og design inkluderte kritiske organiske prinsipper og at prosesser ble vurdert gjennom et SEO-filter.

 

  • En innholdsstrategi ble skapt basert på søkeordsanalyser og de ulike fasene kunder beveger seg gjennom digitalt
  • Ny tone of voice ble utviklet, hvor merkevarens verdier, målgruppe og ønsket om reposisjonering utgjorde grunnlaget
  • Ny sidestruktur ble tegnet opp med utgangspunkt i søkeordsanalyser, bruksmønstre og KIP-er

Resultat:

Nye og eksisterende kunder starter kjøpsreisen i søkemotorene. For å møte dem i de ulike fasene de går gjennom, svare på spørsmål, guide og hjelpe dem ta veloverveide valg, tilbyr Bertel O. Steen Detalj i dag blant annet en guide til kjøp av bil.

Innholdet tar for seg forskjellige biltyper og drivlinjer, spørsmål rundt lån og leasing, service og verksted, kostnader forbudet med bilhold samt hvordan ta vare på en bil.

Kunnskapsdeling har stått sentralt i prosjektet. Alt fra søkeordsanalyser til krav om universell utforming og teknisk SEO har blitt overført slik at Bertel O. Steen selv kan videreføre det påbegynte arbeidet.

Den nye nettsiden svarer bedre på bredden av det kundene etterspør. Brukeropplevelse, ytelser og myndighetskrav har blitt adressert for å gjøre kjøpsreisen mest mulig friksjonsfri.

Til toppen