Mulighet

Det er vanskeligere og vanskeligere for virksomheter og merkevarer å skape varige og sterke relasjoner med forbrukere. Det er et hav av produkter og tjenester som sloss om oppmerksomheten og det lanseres stadig nye løsninger. Mange teknologiske systemer som ikke snakker sammen, kan skape friksjoner i livet vårt. Samtidig endrer levesett, vaner, adferd, verdier og holdninger seg i større grad grunnet urolige tider eller endringer i samfunnet. Alt dette krever at vi forstår hvordan disse endringer påvirker oss når vi jobber med innovasjon.

Det handler om å tette gap mellom virksomheter og menneskene som skal kjøpe noe eller bruke noe. Når vi tetter gapene, setter innsikten opp mot det å tenke nytt rundt forretningsmodeller, selskapets produkter og tjenester, interne forhold og avstemmer disse behovene ser man et stort potensial for økt inntjening og en smartere bruk av ressurser.

Problem

Mange virksomheter lykkes ikke med sine innovasjoner. Hele 9 av 10 innovasjonsprosjekter mislykkes. Det er for lange prosesser med for store kostnader, ikke godt nok samarbeid og utnyttelse av synergier eller at potensialet blir utnyttet godt nok.

«Feil» problem løses og den røde tråden av innsikt tas ikke med videre i hele utviklingsprosessen. Vi må jobbe aktivt, nyskapende og medvirkende med å forstå endrede forbrukerdrivere og stramme inn samarbeide i prosessen. Mange merkevarer lykkes ikke med å være viktig og aktuell nok for de menneskene de eksisterer for fordi «gullet» av innsikten mistes underveis.

Løsning

Vi har spisskompetanse på innovasjonsmetodikk. Vi skreddersyr varianter av «Design Thinking» tilpasset ditt behov, med rammeverk og tankesett som kan se muligheter, gi inspirasjon og tenke nytt og kreativt. Dette kan være alt fra å bygge sterke merkevarer, utvikle helt nye produkter og tjenester, skape bedre arbeidsplasser, omgivelser, helsetilbud, utdannings – eller kulturtilbud.

Vi sikrer at den røde tråden av innsikt tas med i hele prosessen for å skape treffsikre løsninger helt ut til implementering. Vi kobler innsikten med strategi, kreativ problemløsning og forretningsforståelse. Her er god prosessledelse viktig, der vi bygger innovasjonskultur, dyrker samskapningen i tverrfaglig team, involverer ulike perspektiver, skaper gode synergier og driver prosessen fremover.

Nøkkelen er god medvirkning hele veien. Vi møter bruker i ekte kontekst og er kreative med teknikker og eksperimenterer med involveringen som motiverer for å fange ekte, relevant og oppdatert innsikt. F.eks bruker vi kjernedrivere og verdier for en målgruppe inn i AI verktøy for å konseptualisere og skape visuelle uttrykk som de igjen kan bygge videre på.

Vi lager og gjerne skreddersydd læringsopplegg for ditt team om innovasjonsmetodikk og god prosessledelse!

Bli kontaktet
Kristine Kjeldsen
Leder for menneskesentrisk innovasjon i Knowit Management Consulting
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen