Mulighet

Det er mennesker merkevarene skal appellere til, og det er derfor viktig å forstå menneskene på ekte og hvordan omgivelsene rundt påvirker dem og deres forhold til merkevarene. For at en merkevare skal vokse, er det avgjørende at den er meningsfull, differensiert og tydeliggjør verdien den tilbyr til kundene, samtidig som den er autentisk og har potensial til å utvikle seg over tid. Selskaper som klarer å bygge en sterk merkevare lykkes i større grad med å etablere en tydelig posisjonering i markedet og evner å skape en sterkere relasjon til kundene sine. Effekter av dette er økt tilfredshet og mental tilgjengelighet hos forbrukere. En porteføljestrategi kan gi selskaper med flere merkevarer hjelp med å prioritere og sikre fokus på de mest potensielle merkevarene, samt gi veiledning på fordelingen av resursene på de ulike merkevarene.

Problem

Det kan imidlertid være krevende å etablere en tydelig posisjon, da markedslandskapet endrer seg og konkurransen er i økende grad global. Kategorier og salgskanaler går over i hverandre og kundenes adferd er uforutsigbar. Det usikre og stadig endrede markedslandskapet setter høye krav til merkevarer og for å møte disse må bedrifter forstå både emosjonelle og rasjonelle forbrukerbehov. Med utdatert forbrukerdata eller med manglende forståelse på forbrukeres faktiske behov tar selskaper strategiske beslutninger basert på feil grunnlag. Flere merkevarer lykkes ikke med å skape sterke og varige relasjoner med sine målgrupper. Dersom merkevarene har svake emosjonelle drivere og koblinger, eller ikke er i tråd med kulturen/subkulturen og verdiene til målgruppen lykkes de ikke. De sterkeste merkevarene med størst suksess forstår den emosjonelle koblingen og de underliggende behovene til menneskene merkevarene ønsker å være viktig eller relevante for. Menneskesentrisk merkevarebygging basert på kvalitativ metode er derfor en tilnærming som får stadig større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Løsning

Vi mener at det krever mer enn branding eller kommunikasjon for å gjøre en forskjell. For oss betyr merkevarer forretning og omsetning. For oss er merkevarer drivere for vekst, som skal oppfylle de strategiske forretningsmålene ved å svare ut «hvorfor» og levere et «wow». De mest vellykkede merkevarene går i dybden, forstår kundene sine og våger å tilføre unik verdi. Vår styrke er kombinasjonen av solid forretningsekspertise med menneskelig forståelse og kreative ferdigheter. Vi kan hjelpe deg med å bygge meningsfulle, differensierte merkevarer og unike kundeopplevelser, som gir langvarige konkurransefortrinn og økte mentale markedsandeler. Sammen kan vi skape morgendagens vinnende merkevarer.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Menneskesentrisk merkevarebygging
  • Posisjonering og merkevarestrategi
  • Porteføljestrategi
  • Merkevare- og kommunikasjonskonsepter
  • Kundestrategi- og kundereiser
  • Merkevareundersøkeler og tracking
Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Elisabeth Taranger
Head of Brand & Commercial Strategy
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen