Situasjon

Bedrifter som tradisjonelt har benyttet Agile for produktutvikling, og ønsker å skalere denne arbeidsmetoden videre i bedriften, vet ofte ikke hvordan de skal komme i gang med koordinering på tvers av og mellom smidige team. Som oftest rulles separate og autonome agile team ut i bedriften, uten noen plan for koordinering og prioritering på tvers.  

Selv om disse ekstra teamene kan øke hastigheten og "output", skapes ikke verdilevering nødvendigvis i det tempoet som forventes. Dette er fordi teamene trenger å komme sammen på en mer sammenhengende måte, typisk danne smidige Release Trains.  

 Et Agile Release Train er ryggraden i å skalere Agile. Det er en samling smidige team som koordinerer, planlegger og administrerer arbeidet sitt på samme leveransefrekvens. Dette gjør at teamene på togene lettere kan jobbe mot et felles mål. Og det lar ledelsen lettere organisere og forstå hvordan strategiske forpliktelser brytes opp og jobbes på tvers av mange team samtidig. 

Agile programadministrasjon ivaretar koordineringen av agile team, release-trains og resten av organisasjonen, og sørger for at planlegging, administrasjon, koordinering og leveranse av verdi skjer på en oversiktlig måte. 

Problem

Når et Agile-initiativ vokser i en organisasjon, har det en tendens til å oppstå en distansering mellom måten Agile-team dannes og opererer på, og måten prosjekter tradisjonelt finansieres og utføres i organisasjoner ved å oppfylle et business case eller en overordnet strategisk plan. For å skalere Agile på en vellykket måte, må det finnes en bedre og mer smidig måte å administrere arbeidet til sammenkoblede team på. 

Det er flere grunner til at mange selskaper sliter med å administrere smidige programmer: 

Mangel på forståelse: Mange organisasjoner mangler en dyp forståelse av prinsippene og praksisene for smidighet, noe som fører til feil implementering eller motstand mot endring.  

Lite fleksible: Noen organisasjoner har rigide prosesser og strukturer som ikke stemmer godt overens med smidighetens fleksible og tilpasningsdyktige natur, noe som gjør det vanskelig å implementere. 

Motstand mot endring: Endring kan være utfordrende, og enkelte individer eller team i en organisasjon kan motstå å ta i bruk nye prosesser og måter å jobbe på. 

Kompleksitet: Agile programmer kan bli komplekse, spesielt ettersom de skaleres over flere team eller prosjekter. Dette kan gjøre det utfordrende for organisasjoner å opprettholde smidighet og respons. 

Siloer og mangel på samarbeid: Agile krever tett samarbeid og tverrfunksjonelt teamarbeid, men noen organisasjoner har silede strukturer og mangler nødvendig samarbeid og kommunikasjon. 

Feil insentiver: Agile krever en betydelig endring i måten arbeid administreres og belønnes på, og noen organisasjoner kan slite med å justere insentiver for å støtte smidige praksiser. 

Totalt sett krever det å administrere et smidig program et dypt engasjement for prinsippene og praksisene til agile, samt en vilje til å tilpasse seg og utvikle seg etter hvert som organisasjonen vokser og endrer seg. 

Løsning

Overgang til smidig programledelse krever et skifte i tankesett og kultur på tvers av organisasjonen. Start med å identifisere et pilotprogram eller prosjekt for å implementere smidige metoder og etablere et tverrfunksjonelt team for å lede initiativet. Gi opplæring både til ansatte og ledelse, og sørg for å sette av nok tid til å hjelpe teammedlemmer med å forstå smidige prinsipper, praksiser og verktøy. 

Et nøkkelelement for gjennomføringen er at rapportering til program og porteføljekontoret må være lett og smidig. For å lykkes med dett er det viktig med hyppige og korte fremdriftsmøter for å sikre at team og ledelse er omforente om status og utfordringer, og slik at nødvendige beslutninger kan tas raskt. Dette kan tilrettelegges ved å introdusere digitale samarbeidsverktøy – hvis de brukes riktig vil dette øke effektiviteten ved at team og ledelse vet hvor de skal finne og se siste progresjon 

Det bør også etableres et tydelig roadmap for overgang til smidig og kommuniser planen til alle interessenter. Legg til rette for og oppmuntre til åpen kommunikasjon, samarbeid og tilbakemelding for å sikre tilpasning og kontinuerlig forbedring. Skap en transparent og målbar prosess som fokuserer på å levere verdi og forbedre kvaliteten. 

Og avslutningsvis, sørg for at team og avdelinger sammen feirer suksess, lærer av feil, og at alle kontinuerlig for å forbedre smidigheten til organisasjonen. Dette gjøres ved å implementere de vanlige agile seremoniene på tvers av hele organisasjonen slik som stand-ups, retrospektiver og demo for å fremme transparens, synlighet for organisasjonen rundt hva de viktigste prosjektene og arbeidsområdene for bedriften er. Gjort riktig vil dette over tid gi økt eierskap hos de ansatte og sørge for at alle, og ikke bare noen få agile team, jobber mot kontinuerlig forbedring.  

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Lars Lindegaard
Head of Digital Enterprise Architecture
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen