Situasjon

Vellykkede prosjekter krever generelt involvering og eierskap som etableres på tvers av hele organisasjonen, med klare prioriteringer og avtalte mål. Organisasjonen og de berørte områdene vil da kunne bevege seg i samme retning mot de samme målene og prosjektmilepælene. Trender viser at organisasjoner må moderniseres ved å bruke ny teknologi, teknologi som ansatte ikke har erfaring med eller kunnskap om. Andre faktorer som påvirker en organisasjons evne til å modernisere er mengden arv både i system og kultur, viljen og iveren til ansatte til å omfavne endring.

Problem

Transformasjonsprosjekter blir ofte satt på eksisterende ressurser som ekstra arbeidsbelastning til den vanlige daglige oppgaven, dette resulterer ofte i at prosjektgjennomføringen glipper. Organisasjonen har en forespørsel om å modernisere ved hjelp av den nyeste teknologien og sikre at overgangen er langsiktig bærekraftig, dette legger press på interne ressurser som kanskje ikke har oversikt over de siste trendene, erfaringen eller kunnskapen om nye teknologier. Ettersom større transformasjon har en innvirkning på hele organisasjonen, er kommunikasjon og endringsledelse enda viktigere, og dette er tidkrevende å sørge for at hver avdeling er på linje og beveger seg i samme retning, ofte undervurdert.

Løsning

Ved å bringe inn eksterne ressurser som kan allokeres 100 % dedikert innsats for å drive og planlegge initiativer, bidra til å frigjøre potensialet til interne ressurser for å fokusere på hvor størst effekt genereres. Det første fokuset i en prosjektoppstart bør være å etablere et klart prosjektomfang og synlighet av påvirkede forretningsprosesser, en prosjektplan på høyt nivå, gjennomføringsstrategi, nøkkelmål og suksesskriterier.​ Ytterligere nøkkelinteressenter identifiseres fra alle involverte berørte områder, og prosjektgjennomføringsmetodikken bør i den grad det er mulig tilpasses organisasjonenes eksisterende arbeidsmåter for å minimere avbrudd med eksisterende arbeidsrytme.

Prosjektgjennomføring og rapportering bør være lett og smidig – dvs. hyppige og korte fremdriftsmøter for å sikre samsvar mellom team og ledelse som kan tilrettelegges ved å introdusere digitale samarbeidsverktøy – hvis de brukes riktig øke effektiviteten, for å sikre at team og ledelse vet hvor de skal finne og se siste progresjon

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Lars Lindegaard
Head of Digital Enterprise Architecture
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til våre seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen